Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Czy coaching jest dla mnie?

Coaching jest procesem, jest drogą do osiągnięcia Twojego celu. Drogą, która gdzieniegdzie jest nieco “wyboista”, można natrafić na roboty drogowe lub serię zakrętów. Przystępując do coachingu powinieneś/powinnaś mieć świadomość tego, iż zmiany w życiu zachodzą stopniowo i wymagają pracy nad sobą, swoim nastawieniem, przekonaniami, nawykami, wzmacnianiem i nabywaniem nowych umiejętności czy zachowań. Relacja między Tobą a coachem jest relacją partnerską, gdzie na zasadach współpracy wydobywa się Twoje zasoby do działania.
Coaching przynosi rezultaty jeśli naprawdę czegoś pragniesz i jesteś gotowy/a podjąć wysiłek w celu realizacji swoich planów. Sprawdź, czy coaching jest dla Ciebie!
* 1. Przeczytaj poniższe zdania i na skali od 1 do 5 zaznacz tę odpowiedź, która najlepiej oddaje Twój obecny stan. Numer 1 oznacza najniższą ocenę, numer 5 - najwyższą.
12345
1. Jestem gotowa/y zobowiązać się do przychodzenia na coaching przygotowana/y i w wyznaczonym terminie.
2. Z pełnym przekonaniem chcę wejść w relację coachingową, która polega na pracy nad tym, na czym zależy mi najbardziej.
3. Jestem gotowa/y do przygotowania z pomocą coacha swojego planu działania i wprowadzenia go w życie.
4. W razie wątpliwości pozwolę się poprowadzić coachowi i wypróbuję nowe koncepcje lub inne metody postępowania.
5. Chciałabym/chciałbym wypróbować nowe sposoby działania i pomysły dotyczące mojego życia.
6. Jestem gotowa/y na szczerość w stosunku do coacha. Jeśli poczuję, że nie otrzymuję tego, czego oczekuję od relacji coachingowej, od razu podzielę się tą refleksją z coachem i określę swoje oczekiwania.
7. Jestem chętna/y i gotowa/y zmienić swoje przyzwyczajenia i zachowania, które ograniczają moje dążenia i rozwój.
8. Postrzegam coaching jako wartościową inwestycję w swoje życie. Dysponuję odpowiednimi funduszami na coaching i nie będę żałować poniesionych z tego powodów kosztów.
9. Jestem chętna/y do czerpania radości z najmniejszych nawet sukcesów, jakie uda mi się osiągnąć i którymi podzielę się z coachem.
10. Czuję, że jest to odpowiedni moment w moim życiu na coaching.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .