Wyjście
Kontakt
Ukończono 0%

ANKIETA DOTYCZĄCA DEKLAROWANEGO UDZIAŁU W „SUWALSKIM PROGRAMIE BUDOWY MIESZKAŃ DLA MŁODYCH”

* 1. Czy jest Pan/Pani mieszkańcem Suwałk ?
tak nie
* 2. Wiek w latach
* 3. Łączna liczba członków gospodarstwa domowego
ilość osób
* 4. Czy mieszkanie, które Pan/Pani obecnie zajmuje jest własnością:
osoby prywatnej
mieszkam niesamodzielne wspólnie z rodziną
komunalną
spółdzielczą
zakładu pracy
inny status mieszkaniowy
* 5. Czy ubiegał się Pan/Pani o najem mieszkania z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Suwałki ?
tak nie
* 6. Łączny dochód miesięczny netto (bez podatku i innych obciążeń) gospodarstwa domowego wynosi ogółem w złotych
* 7. średnio na 1 członka gospodarstwa złotych
* 8. Jakie mieszkanie Pana/Panią interesuje ?
Poniższe szacunkowe kwoty obejmują wysokość miesięcznej wpłaty na poczet ceny nabycia mieszkania oraz opłatę z tytułu czynszu najmu, natomiast nie obejmują opłaty za media / woda, co., energia elektr. itp./.
35 m2 / miesięczna wpłata - ok. 1 150 zł
45 m2 / miesięczna wpłata - ok. 1 250 zł
50 m2 / miesięczna wpłata - ok. 1 350 zł
60 m2 / miesięczna wpłata - ok. 1 500 zł
9. Dane kontaktowe telefon, e-mail / opcjonalnie/


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .