Rezygnuj
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta satysfakcji użytkownika SOZ

1. Jak ocenia Pani / Pan obsługę systemu informatycznego SOZ? Jako:

Bardzo trudną
Trudną
Umiarkowaną
Losową
2. Proszę ocenić przejrzystość i intuicyjność programu SOZ, zakreślając wybrane pole
(1 pkt. ocena bardzo zła, 6 pkt. ocena bardzo dobra):1 2 3 4 5 6
3. Ile czasu zajęło Pani / Panu opanowanie obsługi systemu? :

Mniej niż jeden dzień
Mniej niż 3 dni
Mniej niż tydzień
Powyżej tygodnia
4. Co wg Pani / Pana należałoby zmienić w obecnej aplikacji?
(Proszę udzielić maksymalnie trzech odpowiedzi):

1. Budowę formularza. Proszę skomentować swój wybór (która z formatek, co należałoby zmienić/dodać/usunąć):
2. Pulpit główny aplikacji. Proszę podać jakie komponenty (panele szybkiego wyboru) powinny się znajdować wg Pani/Pana wyboru na pulpicie:
3. Rozszerzenie zabezpieczeń przy weryfikacji użytkownika, budowę menu. Co należałoby zmienić w jego budowie?
4. Rozmieszczenie (w zakładkach menu) elementów aplikacji. Proszę wymienić poszczególne komponenty (elementy systemu), których dotyczy wg Pani/Pana problem:
5. Inne. Jakie?
5. Czego jeszcze oczekiwałaby / oczekiwałby Pani / Pan od aplikacji? Proszę o podanie jednej funkcjonalności:Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance