Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena struktury krajobrazu gminy Olsztyn koło Częstochowy

Szanowna Pani / Szanowny Panie,
bardzo proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.
Jestem studentką studiów magisterskich na kierunku architektura krajobrazu i prowadzę badania na potrzeby mojej pracy dyplomowej pt. „Ocena struktury krajobrazu gminy Olsztyn koło Częstochowy”. W związku z tym serdecznie proszę o wypełnienie poniższej ankiety, której wyniki zostaną wykorzystane w mojej pracy. Badanie jest anonimowe. Proszę o udzielenie jak najpełniejszych odpowiedzi.
* 1. Płeć
kobieta
mężczyzna
* 2. Wiek
poniżej 18 lat
18 - 60 lat
powyżej 60 lat
* 3. Wykształcenie
podstawowe
gimnazjalne
średnie
zawodowe
wyższe
* 4. Miejsce zamieszkania
gmina Olsztyn
inna gmina na terenie powiatu częstochowskiego
gmina w województwie śląskim poza powiatem częstochowskim
inne województwo w Polsce
poza granicami Polski
* 5. W jaki sposób najczęściej wypoczywasz w gminie Olsztyn?
(możesz wybrać wiele odpowiedzi)
mieszkam niedaleko, przyjeżdżam na krótkie wycieczki jednodniowe
przyjechałam / przyjechałem na dłużej i nocuję na terenie gminy Olsztyn
przejeżdżam samochodem jadąc w inne miejsce (dokąd? wpisz miejsce docelowe w polu "Inne")
przejeżdżam rowerem jadąc w inne miejsce (dokąd? wpisz miejsce docelowe w polu "Inne")


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .