Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena satysfakcji z serwisu KOMPASS EASY BUSINESS

* 1. Co wpłynęło na Państwa decyzję o zakupie naszej usługi Easy Business?
* 2. Jak często korzystacie Państwo z naszego serwisu Easy Business?
Codziennie
Częściej niż raz w tygodniu
Do drugi tydzień
Raz w miesiącu
Raz do roku lub częściej
Rzadziej niż raz w roku
* 3. Jaką wartość ma serwis Easy Business w Państwa bieżącej działalności?
Bardzo ważny
Ważny
Niezbyt ważny
Nigdy z niego nie korzystam
* 4. Proszę sklasyfikować cechy serwisu Easy Business zgodnie z tym, co było ważne przy jego wyborze:
najmniej ważnamało ważnaważnabardzo ważnanajważniejsza
jakość
cena
użyteczność
marka KOMPASS
znajomość usługi


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .