Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Rola dyrektora w planowaniu - rodzic

* 1. Czy uważa Pan/Pani, że planowanie pracy jest ważne dla funkcjonowania szkoły?
TAK
NIE
2. Jeśli w poprzednim pytaniu odpowiedział/a Pan/Pani TAK, proszę uzasadnić dlaczego. (Proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)
Pozwala na usystematyzowanie pracy placówki
Wyznaczanie celów ułatwia ich realizację
Nauczyciele mają pełną świadomość własnych obowiązków i celów co ułatwia sprawowanie kontroli nad nimi
Każdy odpowiednio zarządzany obiekt winien mieć plan pracy, nie wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej
Poprawia współpracę pomiędzy dyrekcją, a kadrą nauczycielką
Nie mam zdania
3. Jeśli w poprzednim pytaniu odpowiedział/a Pan/Pani NIE, proszę uzasadnić dlaczego. (Proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)
Zajmuje zbyt dużo czasu, który mógłby zostać poświęcony uczniom
Sztucznie stwarza wymagania, które szkoła winna osiągnąć, współpraca z uczniami wymaga każdorazowo indywidualnego podejścia, systematyzacja częstokroć blokuje możliwości rozwojowe
Współpraca dyrekcji z nauczycielami niepotrzebnie staje się nadmiernie sformalizowana
Plan pracy nie uwzględnia możliwych trudności, które występują w ciągu roku, które uniemożliwiają jego realizację
Dyrekcja przede wszystkim podporządkowuje się planowi, kształcenie i bezpieczeństwo uczniów tym samym schodzi na drugi plan
Nie mam zdania
* 4. Które spośród wymienionych planów wymaga modyfikacji? (Można wskazać więcej niż jedną odpowiedź)
Wyznaczanie rocznych celów szkoły
Planowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami
Planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Rozwój szkoły jako instytucji
Planowanie pracy zespołów nauczycieli
Organizacja pracy (plan nauczania, arkusze organizacji funkcjonowania obiektu)
Plany techniczne (np. remonty)
* 5. Proszę wskazać w jaki sposób należy zmodyfikować wskazane w pytaniu nr 4 plany pracy?
* 6. Czy składał Pan/Pani wnioski i propozycje do planów pracy szkoły?
TAK
NIE
* 7. Jeśli w pytaniu nr 6 wskazał/a Pan/Pani, iż składał/a Pan/Pani wnioski i propozycje, to proszę wskazać czego dotyczyły?
* 8. Jak ocenia Pan(i) dotychczasową współpracę dyrektora z nauczycielami i Radą Pedagogiczną w zakresie planowania pracy szkoły? (Proszę krótko scharakteryzować)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .