Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Fundacja Liderek Biznesu w Poznaniu

1. W jaki sposób dowiedziała się Pani / Pan o Fundacji Liderek Biznesu?
mailing z Fundacji
wyszukiwarka Google
Facebook
LinkedIn
od znajomego
skierował mnie przełożony
inne - jakie:
2. Jaki obszar działania Fundacji Liderek Biznesu jest dla Pani / Pana szczególnie interesujący?
Program Mentoringowy
Warszaty szkoleniowe
Śniadania z Liderką
Badania, Raporty dotyczące udziału kobiet w zarządach spółek
Książka „Liderki Biznesu. Jak zwyciężać i zmieniać świat”
Spotkania branżowe (finanse, nieruchomości, zdrowie, inne)
Inne – jakie:
3. Jaki dzień tygodnia byłby dla Pani / Pana najlepszy na spotkania? (proszę wybrać max 3 dni)
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
4. Jakie godziny byłyby najlepsze na spotkania? (proszę wybrać jeden przedział czasowy)
9-12
12-15
15-18
18-20
5. Czy częstotliwość spotkań raz na miesiąc (przeplatające się Śniadania z Liderką i warsztaty) odpowiada Pani / Panu?
tak
za rzadko
za często
inne uwagi:
6. Jakie ma Pani/Pan propozycje bohaterek kolejnych Śniadań z Liderką w Poznaniu?
-
-
-
-
-
7. Jakie ma Pani / Pan propozycje na kolejne warsztaty organizowane przez Fundację Liderek Biznesu w Poznaniu?
(tematy lub prowadzący)
-
-
-
-
-
* 8. Planując warsztaty rozwojowe dbamy o jakość trenerów i miejsca spotkań, co wiąże się z koniecznością pokrycia określonych kosztów. Niezwykle cenna w związku z tym będzie dla nas informacja, jaki może być w z Pani / Pana punktu widzenia maksymalny koszt udziału w 3-4 godzinnym warsztacie - pomoże nam to w zaplanowaniu kolejnych spotkań (prosimy o podanie kwoty netto w PLN):
9. Jakie ma Pani / Pan inne uwagi, sugestie dotyczące Śniadań z Liderką lub warsztatów rozwojowych?
10. Czy chciałaby Pani / Pan włączyć się w działalność Fundacji Liderek Biznesu w Poznaniu? (jeśli tak, prosimy o podanie swoich danych kontaktowych)
Imię i nazwisko
Firma
Stanowisko
Adres e-mail
Numer telefonu
11. Prosimy o określenie możliwych obszarów naszej współpracy:
-
-
-
-
-
12. Czy chciał/-aby Pani / Pan zarekomendować inne osoby do grona osób współpracujących z Fundacją Liderek Biznesu?
Jeśli tak, prosimy o wpisanie podstawowych danych tej osoby / osób.
Osoba 1 (imię i nazwisko, firma, stanowisko, adres mailowy, telefon):
Osoba 2 (imię i nazwisko, firma, stanowisko, adres mailowy, telefon):
Osoba 3 (imię i nazwisko, firma, stanowisko, adres mailowy, telefon):
Osoba 4(imię i nazwisko, firma, stanowisko, adres mailowy, telefon):
Osoba 5 (imię i nazwisko, firma, stanowisko, adres mailowy, telefon):
13. Czy chce Pani / Pan otrzymywać informacje mailowe o działaniach podejmowanych przez Fundację Liderek Biznesu? Jeśli tak, prosimy o wyrażenie wymaganych zgód:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej od Fundacji Liderek Biznesu zawierającej informacje o planowanych wydarzeniach związanych z działalnością statutową Fundacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wysyłek informacji mailowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)
Nie wyrażam zgody, proszę o usunięcie mnie z listy mailingowej
14. Jakie macie Państwo inne uwagi, komentarze, propozycje?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .