Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wpływ reklamy na proces decyzyjny konsumentów na przykładzie firmy Play kopia

Szanowni Państwo!

Jestem studentką III roku Ekonomii; Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim .
W ramach pracy licencjackiej prowadzę badanie dotyczące wpływu reklamy na proces decyzyjny konsumentów.
Ankieta ma charakter anonimowy i będzie służyła tylko i wyłącznie celom naukowym.

Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
1. Jak często spotyka się Pan/Pani z reklamą ?
Bardzo często
Często
Od czasu do czau
Nigdy
2. Jaki rodzaj reklam Pan/Pani preferuje ?
Telewizyjna
Radiowa
Internetowa
Prasowa
Plakat
Ulotki/broszury
3. Czy reklamy według Pana/Pani są :
Wiarygodne
Raczej niewiarygodne
Zdecydowanie niewiarygodne
Trudno powiedzieć
4. Reklamy, które ukazują się wyjątkowo często...
Denerwują mnie
Nudzą mnie
Są mi obojętne
Nie przeszkadzają mi
5. Reklamy według Pana/Pani najczęściej :
Zachęcają do zakupu/skorzystania z usługi
Zniechęcają do zakupu/skorzystania z usługi
Informują o cechach produktu
Bawią
Nudzą
Są przydatne
Są zbędne
6. Które z wymienionych determinant według Pana/Pani zwiększają chęć zakupu reklamowanego produktu
Udział w reklamie znanej osoby
Udział w reklamie eksperta
Użycie elementów humorystycznych
Użycie symboliki produktu
Użycie negatywnych emocji (strach, gniew, etc.)
Użycie pozytywnych emocji (radość, miłość, etc.)
Porównanie produktów konkurencyjnych
Przedstawienie wiarygodnych informacji dotyczących produktu
7. Czy uważa Pan/Pani, że reklamy są potrzebne do dokonywania prawidłowego zakupu ?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
8. Czy uważa Pan/Pani, że reklama wpływa na decyzje zakupowe konsumentów ?
Zdecydowanie tak
Raczej tak, choć to zależy od konkretnego przypadku
Nie, reklama jedynie informuje o produkcie
Nie wiem
9. Jak często kupuje Pan/Pani produkty pod wpływem reklamy ?
Bardzo często
Często
Od czasu do czasu
Rzadko
Nigdy
10. Czy podczas zakupów zwraca Pan/Pani uwagę na reklamowane produkty?
Zawsze
Często
Czasami
Rzadko
Nigdy
11. Jaki rodzaj produktów najczęściej kupuje Pan/Pani pod wpływem reklamy :
Artykuły spożywcze
Środki czystości
Kosmetyki
AGD/RTV
Odzież
Nie kupuję produktów pod wpływem reklamy
12. Co według Pana /Pani jest głównym celem reklamy ?
Pomoc w wyborze produktów
Umożliwienie porównania produktów
Informowanie o cechach produktu
Nakłonienie do zakupu
13. Czy według Pana/Pani reklama jest ważnym elementem kampanii promocyjnej ?
Tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Nie
14. Czy spotkał się Pan/Pani z produktami/usługami firmy Play ?
Tak
Nie
Nie pamiętam
15. W jaki sposób dowiedział się Pan/Pani o produktach/usługach firmy Play?
Dzięki reklamie
Od znajomych/rodziny
Zobaczyłem/-łam produkt w sklepie
16. Z jakiego rodzaju reklamy dowiedział się Pan/Pani o produktach/usługach firmy Play?
Telewizyjnej
Internetowej
Prasowej
17. Co przyciąga Pana/Pani największą uwagę w reklamach firmy Play?
Treść piosenek użytych w reklamie
Hasło reklamowe (slogan)
Tło, grafika, kolor
Humor
Produkt
Promocja
Wykorzystanie znanych osób
18. Czy według Pana/Pani wykorzystanie wizerunku znanych osób w reklamach sieci Play wpływa na wiarygodność oferowanych usług?
Tak
Nie mam zdania
Nie
19. Czy według Pana/Pani reklamy firmy Play mają wpływ na postrzeganie wizerunku operatora ?
Tak
Nie mam zdania
Nie
* 20. Płeć :
Kobieta
Mężczyzna
* 21. Wiek :
Poniżej 20 lat
20-29
30-39
40-49
50-59
60 i powyżej
* 22. Wykształcenie :
Podstawowe
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
* 23. Miejsce zamieszkania :
Wieś
Miasto do 50 tys. mieszkańców
Miasto od 51 do 100 tys. mieszkańców
Miasto od 101 do 200 tys. mieszkańców
Miasto powyżej 300 tys. mieszkańców
* 24. Przynależność do grupy społeczno-zawodowej :
Uczniowie i studenci
Pracownicy biurowi
Kierownicy, specjaliści
Rolnicy
Prywatni przedsiębiorcy
Emeryci, renciści
Bezrobotni


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .