Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dla Mentorów programu mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu - edycja 2015

* 1. Jakie są Pani/Pana zdaniem mocne strony programu mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu?
* 2. Jakie elementy programu mentoringowego zmieniłaby/łby Pani/Pan i w jaki sposób?
* 3. Czy udział w roli mentora programu mentoringowego Fundacji jest dla Państwa satysfakcjonujący? Proszę ocenić w skali od 1 do 6.
123456
1 - bardzo niesatysfakcjonujący, 2 - niesatysfakcjonujący, 3 - w dużym stopniu niesatysfakcjonujący, 4 - satysfakcjonujący, ale z możliwością istotnego usprawnienia programu, 5 - satysfakcjonujący, 6 - wyjątkowo satysfakcjonujący
* 4. Czy zamierzacie Państwo współpracować w przyszłości z Fundacją jako mentorzy?
tak
nie
* 5. Czy zarekomendowałaby/łby Pani/Pan udział w programie mentoringowym swoim współpracownikom/ znajomym w roli mentora?
tak
nie
* 6. Czy zarekomendowałaby/łby Pani/Pan udział w programie mentoringowym swoim współpracownikom/znajomym w roli mentee?
tak
nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .