Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie sytuacji mieszkaniowej osób starszych w Polsce.

Szanowni Państwo,

jesteśmy doktorantami w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Nasza problematyka badawcza koncentruje się wokół sytuacji mieszkaniowej osób starszych w Polsce. W związku z tym, zwracamy się do Państwa, jako ekspertów rynku mieszkaniowego z prośbą o uczestnictwo w naszych badaniach. Ich wyniki mogą w przyszłości przyczynić się do lepszego zrozumienia potrzeb mieszkaniowych seniorów, jak i lepszego dopasowania oferty do wymagań tej grupy klientów.

Wszystkie przedstawione w niniejszej ankiecie pytania dotyczą sytuacji, w której osoba w wieku 60 lat i więcej poszukuje odpowiedniego dla siebie mieszkania celem zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Pragniemy Państwa zapewnić, iż udzielone odpowiedzi mają charakter poufny i są całkowicie anonimowe. Z góry dziękujemy za nieocenioną pomoc!
1. Poszukiwana powierzchnia:
do 35 m2od 36 do 50 m2od 51 do 65 m2od 66 do 80 m2pow. 80 m2
Osoby w wieku 60-74 lat
Osoby w wieku 75 lat i więcej
2. Scharakteryzuj mieszkania najczęściej kupowane przez ludzi w wieku 60-74 lat oraz 75 lat i więcej. Preferowana liczba pokoi:
1 pokój2 pokoje3 pokoje4 pokoje i więcej
Osoby w wieku 60-74 lat
Osoby w wieku 75 lat i więcej
3. Poszukiwany rodzaj nieruchomości:
mieszkanie w blokumieszkanie w kamienicydom jednorodzinny wolnostojącydom typu bliźniakdom typu szeregowiec
Osoby w wieku 60-74 lat
Osoby w wieku 75 lat i więcej
4. Seniorzy wykazują większe zainteresowanie nieruchomościami:
na rynku pierwotnymna rynku wtórnym
Osoby w wieku 60-74 lat
Osoby w wieku 75 lat i więcej
5. Oceń w skali 1-4, precyzję w wyrażaniu oczekiwań co do poszukiwanego mieszkania przez seniorów, gdzie:
1 – klienci wiedzą czego szukają,
2 – mają sprecyzowane preferencje ale z czasem mogą one ulegać zmianom,
3 – niesprecyzowane preferencje, klienci mają mglistą koncepcje co do poszukiwanego mieszkania,
4 – klienci chcą zmienić mieszkanie ale nie wiedzą czego szukają
1234
Osoby w wieku 60-74 lat
Osoby w wieku 75 lat i więcej
6. Najczęściej występujące formy finansowania zakupu nieruchomości przez osoby w wieku 65-74 lat
finansowane kredytemfinansowane z oszczędnościfinansowane ze środków ze sprzedaży poprzedniego mieszkaniafinansowanie zakupu przez dzieciinne
Osoby w wieku 60-74 lat
Osoby w wieku 75 lat i więcej
7. Na co głównie klienci w wieku 60-74 lat oraz 75 lat i więcej zwracają uwagę przy zakupie mieszkania:
bliskość komunikacji miejskiejprzystosowanie budynku do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymiprzystosowanie mieszkania do potrzeb z ograniczeniami ruchowymiwidok z oknaposiadanie balkonubliskość punktów usługowych, przychodni lekarskichbliskość ostatniego miejsca zamieszkaniabliskość rodziny
Osoby w wieku 60-74 lat
Osoby w wieku 75 lat i więcej
8. Na jaki cel najczęściej osoby w wieku 60-75 lat oraz 75 lat i więcej, przeznaczają swoje poprzednie mieszkanie? Wskaż 2 najczęściej podejmowane działania.
sprzedają a środki przeznaczają na zakup nowego mieszkaniaprzekazują swoim dzieciom lub innym członkom rodzinyoddają w najemkorzystają z hipoteki odwróconejinne
Osoby w wieku 60-74 lat
Osoby w wieku 75 lat i więcej
9. Wskaż najczęstsze motywy poszukiwania przez osoby w wieku 60-74 lat oraz 75 lat i więcej nowego miejsca zamieszkania:
samotnośćzłe warunki otoczenianiedostosowanie mieszkania do potrzebniedostosowanie budynku do potrzebzłe warunki sąsiedzkieduże koszty eksploatacyjne poprzedniego miejsca zamieszkaniaprzejście na emeryturępoczucie potrzeby nawiązania nowych więzi i kontaktów z ludźmiwysokie nakłady pracy przy utrzymaniu nieruchomości (w przypadku domów)inne
Osoby w wieku 60-74 lat
Osoby w wieku 75 lat i więcej
10. Kto najczęściej pomaga osobom w wieku 60-74 lat oraz 75 lat i więcej w podejmowaniu decyzji o zakupie nowego mieszkania ?
podejmują decyzję samodzielniedzieciwnukiprzyjacieleinni
Osoby w wieku 60-74 lat
Osoby w wieku 75 lat i więcej
11. Scharakteryzuj osoby w wieku 60-74 lat oraz 75 lat i więcej, które najczęściej poszukują mieszkań. Wskaż 2 cechy.
osoby samotneosoby pracująceemeryci, renciściosoby pozostające w związku małżeńskim/partnerskimosoby mieszkające z dziećmiinne
Osoby w wieku 60-74 lat
Osoby w wieku 75 lat i więcej
12. Miejscowość, w której wykonuję zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, to:
wieś
miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto od 20-100 tys. mieszkańców
miasto od 100-500 tys. mieszkańców
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
13. Szacunkowy procent transakcji z udziałem:
0-10%11-20%21-40%41-60%61-80%81-100%
Osób w wieku 60-74 lat
Osób w wieku 75 lat i więcej
Dziękujemy bardzo za poświęcony czas!

Adam Chodkiewicz
Marcin Boruta


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .