Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dla Mentee - Program Mentoringowy Fundacji Liderek Biznesu

* 1. Jakie są Pani/Pana zdaniem mocne strony programu mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu?
* 2. Jakie elementy programu mentoringowego zmieniłaby/łby Pani/Pan i w jaki sposób?
3. Czy udział w roli mentee programu FLB jest dla Państwa satysfakcjonujący? Proszę ocenić w skali od 1 do 6, gdzie 1 – bardzo nie satysfakcjonujący, 2 – nie satysfakcjonujący, 3 w dużym stopniu nie satysfakcjonujący / oczekiwałabym/łbym wielu zmian w programie, 4 – satysfakcjonujący, ale z możliwością istotnego usprawnienia programu, 5 – satysfakcjonujący, 6 – wyjątkowo satysfakcjonujący
123456
bardzo nie satysfakcjonujący, nie satysfakcjonujący, w dużym stopniu nie satysfakcjonujący / oczekiwałabym/łbym wielu zmian w programie, satysfakcjonujący, ale z możliwością istotnego usprawnienia programu, satysfakcjonujący, wyjątkowo satysfakcjonujący
* 4. Czy zamierzacie Państwo współpracować w przyszłości z FLB w ramach programu mentoringowego?
TAK NIE
* 5. Czy zarekomendowałaby / -by Pani / Pan udział w programie mentoringowym swoim współpracownikom / znajomym?
TAK NIE


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .