Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wspaniałe wnętrze.

1. W jakim stopniu obyte szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania?
(5 - bardzo dobrze, 4 – dobrze, 3 – średnio, 2 - wystarczająco, 1 – niewystarczająco)
5
4
3
2
1