Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

media w edukacji

1. W jakim celu Pani/Pana dziecko korzysta z urządzeń cyfrowych?
można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
komunikuje się ze znajomymi
słucha muzyki
przegląda portale społecznościowe typu: facebook
ogląda filmy
gra w gry online
korzysta z poczty internetowej
szuka informacji niezbędnych do odrobienia pracy domowej
nie korzysta
inne
2. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
3. Wiek
do 20 lat
21-25 lat
26-35 lat
36 i więcej
4. Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
5. Miejsce zamieszkania
Wieś
Miasto
6. Liczba dzieci
Jedno
Dwoje
Troje
Więcej niż troje
7. Pani/Pana dziecko jest:
Dziewczynką
Chłopcem
Dziewczynką i chłopcem
8. Pani/Pana dziecko jest w wieku
można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
2-4 lat
5-7 lat
8-9 lat
więcej niż 9 lat
9. Czy Pani/Pana dziecko ma w domu dostęp do komputera?
tak
nie
10. Gdzie najczęściej Pani/Pana dziecko korzysta z Internetu?
w domu
w szkole
w kawiarence internetowej
u kolegi/koleżanki
nie korzysta z internetu
11. Jak często Pani/Pana dziecko korzysta z urządzeń cyfrowych ?(typu komputer, tablet, smartfon itp)
codziennie
prawie codziennie
raz w tygodniu
w weekend
rzadziej niż raz na miesiąc
nie korzysta
12. Jak długo Pani/Pana dziecko korzysta z urządzeń cyfrowych (typu: komputer, tablet, smartfon itp.)
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
mniej niż godzinę
więcej niż godzinę ale nie więcej niż trzy godziny
więcej niż trzy godziny
nie korzysta
13. Kto nauczył Pani/Pana dziecko obsługiwać urządzenia medialne (typu tablet, komputer, itp)?
rodzic
szkoła
rodzeństwo
kolega/koleżanka
nie korzysta z urządzeń medialnych
14. Z jakich urządzeń cyfrowych korzysta Pani/Pana dziecko?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
komputer
telefon komórkowy
odtwarzacz muzyki
tablet
laptop
nie korzysta z urządzeń cyfrowych
15. Jakich zagrożeń obawia się Pani/Pan ze strony mediów?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
uzależnienie od mediów
kontakt ze scenami przemocy
kontakt z pornografią
kontakt z nieodpowiednimi ludźmi
16. Jak ocenia Pani/Pan umiejętność posługiwania się urządzeniami cyfrowymi w tym internetem przez dziecko?
taknienie wiem
taknienie wiem
1.Dziecko potrafi znaleźć informacje na dany temat:
taknienie wiem
2. Dziecko potrafi wysyłać wiadomości (e-mail, sms, itp)
taknienie wiem
3. Dziecko potrafi samodzielnie zainstalować grę na komputerze
taknienie wiem
4. Dziecko potrafi napisać wypracowanie w Wordzie
taknienie wiem
5. Dziecko umiejętnie ocenia prawdziwość informacji znalezionych w Internecie
17. Czy Pani/Pan rozmawiał ze swoim dzieckiem na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu?
tak
nie
18. Czy Pani/Pana dziecko posiada komputer/laptop w swoim pokoju?
tak
nie
19. Czy Pani/Pana dziecko posiada telewizor w swoim pokoju?
tak
nie
20. Czy Pani/Pana dziecko posiada własny telefon komórkowy?
tak
nie
21. W jakim celu Pani/Pana dziecko korzysta z telewizora?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
ogląda bajki
ogląda filmy
ogląda wiadomości
nie korzysta z telewizora
22. Jak długo Pani/Pana dziecko korzysta z telewizora w ciągu dnia
mniej niż godzinę
więcej niż godzinę, ale nie więcej niż trzy
więcej niż trzy godziny
nie korzysta z telewizora
23. Czy podczas odrabiania lekcji Pani/Pana dziecko ma włączony telewizor?
tak
nie
24. Jak często Pani/Pan ogląda z dzieckiem telewizję?
codziennie
czasami
rzadko
nigdy
25. Jak reaguje Pani/Pana dziecko, gdy zakazuje się mu oglądania TV?
Pozytywnie (nie złości się, wie dlaczego dostało karę)
Negatywnie (złości się, nie rozumie dlaczego dostało karę)
Nie ogląda TV
26. Jak Pani/Pana dziecko reaguje na sceny przemocy oglądane w TV?
Boi się, nie wykazuje chęci oglądania takich scen
Z ciekawością się im przygląda
Nie ogląda TV
27. Jakie cechy i zachowania charakterystyczne są dla Pani/Pana dziecka w trakcie jak i po oglądaniu TV
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
Agresywny
Ciekawski
Denerwujący
Gadatliwy
Hałaśliwy
Nerwowy
Nieobecny
Rozmowny
Pobudzony
Spokojny
Śpiący
W dobrym nastroju
W złym nastroju
Zadający wiele pytań
Znudzony
Oczarowany
Nie ogląda TV
28. Jak Pani/Pana dziecko najczęściej spędza wolny czas?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
przed komputerem/laptopem/tabletem
przed telewizorem
spotyka się ze znajomymi
29. W jaki sposób Pani/Pan dba o bezpieczeństwo swojego dziecka podczas korzystania z internetu?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
Przekazuje zasady mówiące o tym, jak odpowiednio korzystać z mediów
Wspólnie z dzieckiem korzystam z nowych mediów
Kontroluję przeglądane treści przez dziecko
Zakładam blokady rodzicielskie
Nie podejmuję żadnych działań
30. Czy Pani/Pana zdaniem media wpływają na zachowanie swojego dziecka?
tak
nie
31. Czy Pani/Pana zdaniem media wpływają na rozwój intelektualny swojego dziecka?
tak
nie
32. Czy Pani/Pana zdaniem media wpływają na pogorszenie się więzi emocjonalnych między dzieckiem a rodzicami?
tak
nie
nie wiem
33. Czy zdarza się, że wychowawczyni skarży się na Pani/Pana dziecko? Chodzi tu o złe zachowanie, używanie wulgaryzmów, agresja, przemoc
tak
nie
rzadko


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .