Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Stres - wojsko

Poniższa ankieta porusza temat stresu w zawodzie żołnierza.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki będą wykorzystane tylko i jedynie w celach poznawczych.
Przedłożona ankieta oraz wyniki wykorzystane zostaną w mojej pracy magisterskiej w której podejmuję próbę zbadania źródeł oraz poczucia stresu organizacyjnego żołnierzy Wojska Polskiego. Proszę o podkreślenie odpowiedzi, odpowiedź na pytanie otwarte lub ponumerowanie w odpowiedniej skali. Dziękuję bardzo za wypełnienie ankiety.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance