Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Poziom wiedzy społeczeństwa polskiego w zakresie działalności sekt

Jestem studentką trzeciego roku na Wydziale Administracji, kierunku kryminologia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Ankieta przeprowadzana jest w celu zbadania poziomu wiedzy polskiego społeczeństwa w zakresie działalności sekt. Ankieta służyć ma pisemnemu opracowaniu tematu tego zjawiska. Wyniki posłużą mi do mojej pracy licencjackiej.
Proszę o rzetelne wypełnienie ankiety.
Ankieta jest anonimowa.
1. Czy tematyka sekt, nowych ruchów religijnych lub kultów jest Panu/Pani znana?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
2. Czy ocenia Pan/Pani działalność sekt jako szkodliwą społecznie?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
3. Czy podejmuje Pan/Pani próby zgłębienia wiedzy w temacie działalności sekt?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
4. Czy w codziennym życiu spotyka się Pan/Pani z problematyką sekt ?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
5. Czy zauważył Pan/Pani sektę lub sekty działające w Pana/Pani otoczeniu ?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
6. Czy jest Pan/Pani świadoma zagrożenia płynącego z działalności sekt ?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
7. Czy dostrzega Pan/Pani skutki działalności sekt w swoim otoczeniu ?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
8. Czy obawia się Pan/Pani możliwości spotkania z działającą sektą ?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
9. Czy obawia się Pan/Pani możliwości przystąpienia do sekty osoby najbliższej?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
10. Czy popiera Pan/Pani działania prewencyjne skierowane przeciwko sektom?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Metryczka :
11. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
12. Wiek:
<18
19-30
31-45
46-60
>60
13. Miejsce zamieszkania:
Wieś
Miasto do 10 000 mieszkańców
Miasto od 10 000 – 50 000 mieszkańców
Miasto od 50 000 – 100 000 mieszkańców
Miasto od 100 000 – 500 000 mieszkańców
Miasto powyżej 500 000 mieszkańców
14. Wykształcenie:
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
Stopień doktora


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .