Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena pracy managerów Kraków Styczeń

1. Jak oceniasz poziom managera Piotr Korkowski
5 - to bardzo dobrze
1 - to bardzo źle nie powinien wykonywać tych zadań
NIE DOTYCZY - nie miałem z tym managerem do czynienia, w tym zakresie
NIE DOTYCZY12345
W zakresie prowadzenia meetingów
W zakresie prowadzenia odsłuchów
W zakresie prowadzenia spotkań (po przerwach)
W zakresie komunikacji z Tobą
W zakresie komunikacji z zespołem
W zakresie umiejętności motywowania Ciebie
W zakresie umiejętności motywowania zespołu
W zakresie zaangażowania managera, w swoją pracę
W zakresie zaangażowania managera, w pracę na rzecz zespołu
W zakresie wiedzy produktowej managera
W zakresie wiedzy sprzedażowej managera
W zakresie wiedzy o rynku telekomunikacyjnym managera
2. Czy manager Piotr Korkowski
Jeżeli inny manager w biurze odpowiedzialny jest za te kwestie zaznacz "INNY MANAGER"
TAKNIEINNY MANAGER
Ustala z Tobą WSPÓLNIE cel na początku okresu rozliczeniowego?
Konsultuje z Tobą na bieżąco Twoje postępy w realizacji celu?
Konsultuje z Tobą na bieżąco postępy w realizacji celu zespołu?
Komunikuje wysokość Twojego wynagrodzenia, przed jego otrzymaniem (po zakończeniu okresu rozliczeniowego)?
Na bieżąco analizuje z Tobą postępy dotyczące ilości wypracowanych godzin i wynagrodzenia?
3. Jak oceniasz poziom managera/trenera Łukasz Dul. Jeśli Łukasz był już przez Ciebie oceniany zaznacz "NIE DOTYCZY".

Ocena dotyczy "Szkolenia Adaptacyjnego"
5 - to bardzo dobrze
1 - to bardzo źle nie powinien wykonywać tych zadań
NIE DOTYCZY - nie miałem z tym managerem nic do czynienia, w tym zakresie
NIE DOTYCZY12345
W zakresie posiadanej wiedzy produktowej?
W zakresie posiadanej wiedzy sprzedażowej?
W zakresie wiedzy o rynku telekomunikacyjnym managera?
W zakresie umiejętności przekazywania wiedzy produktowej Tobie (Oceń to, na ile byłeś gotowa/y aby zacząć pracę "z klientem")?
W zakresie umiejętności przekazywania wiedzy sprzedażowej Tobie (Oceń to, na ile byłeś gotowa/y aby zacząć pracę "z klientem")?
W zakresie uczenia grupy szkoleniowej?
W zakresie współpracy z grupą szkoleniową?
W zakresie komunikatywności (czy weryfikuje przyswajanie przekazywanych informacji, dopytuje, doprecyzowuje, itp.)?
W zakresie przekazywania informacji organizacyjnych (przerwy, godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć itp.)?
W zakresie zaangażowania w prowadzenie szkolenia adaptacyjnego jako całości?
4. Pod którego managera kierownictwem chciałbyś pracować, a pod którego kierownictwem nie?
TAKNIENIE MAM ZDANIA
Piotr Korkowski
Łukasz Dul
Inny manager
* 5. Wykonuję polecenia swojego managera, ponieważ:
1. Ponieważ mi kazał
2. Ponieważ chcę za kimś podążać
3. Ponieważ szanuję to co zrobił dla firmy
4. Ponieważ szanuję to co manager zrobił dla mnie
5. Ponieważ szanuję to kim jest i co sobą reprezentuję
* 6. Jak często Twój manager pracuje z Tobą indywidualnie robiąc odsłuch Twoich rozmów:
Odpowiedź na to pytanie dotyczy managera, który z Tobą pracuje na co dzień.
1. Kilka razy w ciągu dnia
2. Raz dziennie
3. Raz na 2-3 dni
4. Raz w tygodniu
5. Raz na kilka tygodni
6. Nie pamiętam kiedy ostatnio to zrobił
7. Który manager najmocniej, a który najsłabiej przyczynił się do podniesienia Twojej wiedzy i umiejętności w firmie:
Jeżeli nie pracowałeś z daną osobą wybierz "nie dotyczy". Jeżeli wybrałeś "inny manager" wpisz jego nazwisko pod spodem.

5 - to bardzo się przyczynił
1- w ogóle się nie przycznił
"nie dotyczy" - nie miałem z tą osobą do czynienia
Nie dotyczy12345
Inny Manager
Piotr Korkowski
Łukasz Dul
* 8. Wpisz swoje uwagi dotyczące pracy Twojego oddziału, innych działów (HR, Jakość), Twoje wskazówki etc.
Miejsce na Twoje uwagi, jakie by nie były (byle były konstruktywne)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .