Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena pracy managerów Lublin Styczeń

1. Jak oceniasz poziom managera Wojciech Rogowski
5 - to bardzo dobrze
1 - to bardzo źle nie powinien wykonywać tych zadań
NIE DOTYCZY - nie miałem z tym managerem do czynienia, w tym zakresie
NIE DOTYCZY12345
W zakresie prowadzenia meetingów
W zakresie prowadzenia odsłuchów
W zakresie prowadzenia spotkań (po przerwach)
W zakresie komunikacji z Tobą
W zakresie komunikacji z zespołem
W zakresie umiejętności motywowania Ciebie
W zakresie umiejętności motywowania zespołu
W zakresie zaangażowania managera, w swoją pracę
W zakresie zaangażowania managera, w pracę na rzecz zespołu
W zakresie wiedzy produktowej managera
W zakresie wiedzy sprzedażowej managera
W zakresie wiedzy o rynku telekomunikacyjnym managera
2. Czy manager Wojciech Rogowski
Jeżeli inny manager w biurze odpowiedzialny jest za te kwestie zaznacz "INNY MANAGER"
TAKNIEINNY MANAGER
Ustala z Tobą WSPÓLNIE cel na początku okresu rozliczeniowego?
Konsultuje z Tobą na bieżąco Twoje postępy w realizacji celu?
Konsultuje z Tobą na bieżąco postępy w realizacji celu zespołu?
Komunikuje wysokość Twojego wynagrodzenia, przed jego otrzymaniem (po zakończeniu okresu rozliczeniowego)?
Na bieżąco analizuje z Tobą postępy dotyczące ilości wypracowanych godzin, punktów i wynagrodzenia??
3. Jak oceniasz poziom managera Agnieszka Korneluk
5 - to bardzo dobrze
1 - to bardzo źle nie powinien wykonywać tych zadań
NIE DOTYCZY - nie miałem z tym managerem do czynienia, w tym zakresie
NIE DOTYCZY12345
W zakresie prowadzenia meetingów
W zakresie prowadzenia odsłuchów
W zakresie prowadzenia spotkań (po przerwach)
W zakresie komunikacji z Tobą
W zakresie komunikacji z zespołem
W zakresie umiejętności motywowania Ciebie
W zakresie umiejętności motywowania zespołu
W zakresie zaangażowania managera, w swoją pracę
W zakresie zaangażowania managera, w pracę na rzecz zespołu
W zakresie wiedzy produktowej managera
W zakresie wiedzy sprzedażowej managera
W zakresie wiedzy o rynku telekomunikacyjnym managera
4. Czy manager Agnieszka Korneluk
Jeżeli inny manager w biurze odpowiedzialny jest za te kwestie zaznacz "INNY MANAGER"
TAKNIEINNY MANAGER
Ustala z Tobą WSPÓLNIE cel na początku okresu rozliczeniowego?
Konsultuje z Tobą na bieżąco Twoje postępy w realizacji celu?
Konsultuje z Tobą na bieżąco postępy w realizacji celu zespołu?
Komunikuje wysokość Twojego wynagrodzenia, przed jego otrzymaniem (po zakończeniu okresu rozliczeniowego)?
Na bieżąco analizuje z Tobą postępy dotyczące ilości wypracowanych godzin, punktów i wynagrodzenia?
5. Jak oceniasz poziom managera/trenera Mateusz Niejedli

Ocena dotyczy "Szkolenia Adaptacyjnego"
5 - to bardzo dobrze
1 - to bardzo źle nie powinien wykonywać tych zadań
NIE DOTYCZY - nie miałem z tym managerem nic do czynienia, w tym zakresie
NIE DOTYCZY12345
W zakresie posiadanej wiedzy produktowej?
W zakresie posiadanej wiedzy sprzedażowej?
W zakresie wiedzy o rynku telekomunikacyjnym managera?
W zakresie umiejętności przekazywania wiedzy produktowej Tobie (Oceń to, na ile byłeś gotowa/y aby zacząć pracę "z klientem")?
W zakresie umiejętności przekazywania wiedzy sprzedażowej Tobie (Oceń to, na ile byłeś gotowa/y aby zacząć pracę "z klientem")?
W zakresie uczenia grupy szkoleniowej?
W zakresie współpracy z grupą szkoleniową?
W zakresie komunikatywności (czy weryfikuje przyswajanie przekazywanych informacji, dopytuje, doprecyzowuje, itp.)?
W zakresie przekazywania informacji organizacyjnych (przerwy, godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć itp.)?
W zakresie zaangażowania w prowadzenie szkolenia adaptacyjnego jako całości?
6. Pod którego managera kierownictwem chciałbyś pracować, a pod którego kierownictwem nie?
TAKNIENIE MAM ZDANIA
Wojciech Rogowski
Mateusz Niejedli
Agnieszka Korneluk
Mateusz Piątkiewicz
Inny Manager
7. Wykonuję polecenia swojego managera, ponieważ:
1. Ponieważ "mi kazał"
2. Ponieważ chcę za kimś podążać
3. Ponieważ szanuję to co zrobił dla firmy
4. Ponieważ szanuję to co manager zrobił dla mnie
5. Ponieważ szanuję to kim jest i co sobą reprezentuję
8. Jak często Twój manager pracuje z Tobą indywidualnie robiąc odsłuch Twoich rozmów:
Odpowiedź na to pytanie dotyczy manager, który akurat z Tobą współpracuje
1. Kilka razy w ciągu dnia
2. Raz dziennie
3. Raz na 2-3 dni
4. Raz w tygodniu
5. Raz na kilka tygodni
6. Nie pamiętam kiedy ostatnio to zrobił
9. Który manager najmocniej, a który najsłabiej przyczynił się do podniesienia Twojej wiedzy i umiejętności w firmie:
Jeżeli nie pracowałeś z daną osobą wybierz "nie dotyczy". Jeżeli wybrałeś "inny manager" wpisz jego nazwisko pod spodem.

5 - to bardzo się przyczynił
1- w ogóle się nie przycznił
"nie dotyczy" - nie miałem z tą osobą do czynienia
Nie dotyczy12345
Inny Manager
Wojciech Rogowski
Agnieszka Korneluk
Mateusz Niejedli
Mateusz Piątkiewicz
* 10. Wpisz swoje uwagi dotyczące pracy Twojego oddziału, innych działów (HR, Jakość), Twoje wskazówki etc.
Miejsce na Twoje uwagi, jakie by nie były (byle były konstruktywne)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .