Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Autyzm

* 1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek
Mniej niż 20 lat
20-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
Powyżej 50 lat
* 3. Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
* 4. Stan cywilny
Wolna/ Wolny
Mężatka/ Żonaty
W związku nieformalnym
Wdowa/ Wdowiec
Rozwódka/ Rozwodnik
* 5. Miejsce zamieszkania
Wieś
Małe miasto
Miasto powyżej 200 tysięcy mieszkańców
* 6. Czy pracuje Pani/ Pan zawodowo?
* 7. Ile ma Pani / Pan dzieci?
* 8. Ile ma Pani/ Pan dzieci autystycznych?
* 9. Jak przebiegała ciąża?
* 10. Czy w czasie ciąży wystąpiły komplikacje okołoporodowe?
Tak
Nie
Jeśli tak to jakie?...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
11. Czy Pani/ Pana dziecko urodziło się w wyznaczonym terminie?
12. Czy u któregoś z członka rodziny został wcześniej zdiagnozowany autyzm bądź inne zaburzenie rozwoju?
13. Czy podczas ciąży przyjmowane były leki? Jeśli tak to jakie?
14. Czy poród przebiegał naturalnie?
15. Czy chorowała Pani podczas ciąży? Jeśli tak to na co?
16. Czy w czasie ciąży zdarzały się krwawienia?
17. Czy dziecko było szczepione?
18. Jakie szczepienia przyjmowało dziecko?
19. W jakim wieku dziecko zostało zaszczepione po raz pierwszy?
20. Czy po którymś ze szczepień zauważył Pan/ Pani zmianę zachowania u dziecka? Jeśli tak to jakie?
21. Co uważa Pan/ Pani za bezpośrednią przyczynę autyzmu u swojego dziecka?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .