Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

KLIMAT SPOŁECZNY W SZKOLE MOJEGO DZIECKA Ankieta dla rodziców

* 1. Cieszę się, że moje dziecko uczy się w tej szkole
5
4
3
2
1
Celem tej ankiety jest zebranie opinii rodziców uczniów naszej szkoły na temat klimatu w niej panującego. Opinie te mogą pomóc w doskonaleniu szkoły, w poprawie jakości jej pracy oraz samopoczucia pracowników, uczniów i ich rodziców. Ankieta jest anonimowa. Bardzo zależy nam na szczerych odpowiedziach.
Poniżej znajduje się lista zdań. Prosimy o uważne przeczytanie każdego z nich, zastanowienie się, w jakim stopniu Pan/Pani zgadza się z nim:

5= zdecydowanie tak (ocena najwyższa
4= raczej tak
3= trudno powiedzieć (nie jestem pewny/-a)
2= raczej nie
1 = zdecydowanie nie (ocena najniższa)
* 2. Czuję się miło przyjmowany/-a w szkole mojego dziecka
5
4
3
2
1
* 3. Czuję się potrzebny/-a w szkole
5
4
3
2
1
* 4. Szkołę mojego dziecka poleciłbym/-abym znajomym
5
4
3
2
1
* 5. Mam poczucie, że moje dziecko dużo nauczyło się w szkole
5
4
3
2
1
* 6. W szkole mojego dziecka jasno określono zasady współpracy z rodzicami
5
4
3
2
1
* 7. Rodzice są informowani o programie szkoły i ich roli w jego realizacji
5
4
3
2
1
* 8. Rodzice są pytani o zdanie w sprawach dotyczących życia i pracy klasy lub szkoły
5
4
3
2
1
* 9. Zdanie rodziców na temat życia i pracy szkoły lub klasy jest brane pod uwagę
5
4
3
2
1
* 10. Rodzice są zachęcani do udziału w życiu i pracy szkoły lub klasy
5
4
3
2
1
* 11. Nauczyciele udzielają rodzicom pełnych informacji o postępach i zachowaniu ich dziecka w szkole
5
4
3
2
1
* 12. Nauczyciele starają się, aby nauka była dla uczniów atrakcyjna
5
4
3
2
1
* 13. Nauczyciel traktują uczniów dobrze i sprawiedliwie
5
4
3
2
1
* 14. Nauczyciele są dla uczniów życzliwi
5
4
3
2
1
* 15. Nauczyciele starają się, aby uczniowie dobrze myśleli o sobie (mieli poczucie własnej wartości)
5
4
3
2
1
* 16. Nauczyciele udzielają uczniom dodatkowej pomocy w nauce, gdy ci jej potrzebują
5
4
3
2
1
* 17. Nauczyciele pomagają uczniom, którzy mają jakieś kłopoty lub są zestresowani
5
4
3
2
1
* 18. Większość rodziców aktywnie uczestniczy w życiu klasy i/lub szkoły
5
4
3
2
1
* 19. Rodzice mają pomysły dotyczące życia i pracy klasy i/lub szkoły
5
4
3
2
1
* 20. Rodzice chętnie przychodzą do szkoły w sprawach swoich dzieci
5
4
3
2
1
* 21. Rodzice często pomagają w organizacji różnych prac i imprez w szkole
5
4
3
2
1
* 22. Nauczyciele udzielają wskazówek, jak rodzice mogą pomóc dziecku uczyć się
5
4
3
2
1
* 23. Dyrekcja i nauczyciele udzielają rodzicom pomocy w sprawach ich dzieci, gdy ci jej potrzebują
5
4
3
2
1
* 24. Dyrekcja i nauczyciele są życzliwi wobec rodziców
5
4
3
2
1
* 25. Moje dziecko ma zbyt dużo pracy związanej ze szkołą
5
4
3
2
1
* 26. Nauka w szkole jest dla mojego dziecka trudna i męczaca
5
4
3
2
1
* 27. Większość rodziców w klasie mojego dziecka to osoby życzliwe i chętne do pomocy
5
4
3
2
1
* 28. Inni uczniowie akceptują (przyjmują) moje dziecko takim, jakim jestem
5
4
3
2
1
* 29. Gdy jakiś uczeń w klasie mojego dziecka jest przygnębiony,nauczyciel stara się mu pomóc
5
4
3
2
1
* 30. Uczniowie w szkole mojego dziecka często biją się ze sobą, popychają, szturchają
5
4
3
2
1
* 31. Uczniowie w szkole mojego dziecka często przezywają się złośliwie, robią sobie przykre żarty i ośmieszają się nawzajem
5
4
3
2
1
* 32. Niektórzy uczniowie w mojej klasie są pozostawieni na uboczu spraw i lekceważeni przez innych
5
4
3
2
1
* 33. W mojej szkole uczniowie często powodują zniszczenia, np. ścian, sprzętu, pomocy naukowych, okien itd.
5
4
3
2
1
34. Dodatkowe uwagi powodujące, że moje dziecko DOBRZE/ ŹLE czuje się w szkole? –


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .