Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Przemoc w szkole

* 1. Czy obserwuje Pani/Pan u któregoś z uczniów lub wobec któregoś z uczniów:
a) wyśmiewanie, ośmieszanie, poniżanie, zastraszanie, popychanie, zmuszanie do wykonywania poleceń kolegów, nadawania nieprzyjemnego przezwiska
b) chowanie rzeczy
c) częsty płacz, smutek
d) nagłe zmiany nastroju
e) izolowanie, niezapraszanie do wspólnych działań
f) częste spóźnienia
g) wagarowanie
h) brak udziału w imprezach szkolnych, wycieczkach
i) spędzanie przerw w samotności lub w pobliżu nauczyciela
j) skarżenie się na częste bóle głowy, brzucha
k) żadne z powyższych
* 2. Czy któryś z uczniów zgłaszał Panu/Pani, że jest ofiarą przemocy? (Jeśli tak, to proszę wskazać który to uczeń).
* 3. Czy według Pana/Pani, któryś z uczniów jest odizolowany/ wykluczony? (Jeśli tak, proszę podać który uczeń)
* 4. Czy podejmował Pan/Pani jakieś działania z zakresu profilaktyki przemocy? Na przykład pogadanki na lekcjach wychowawczych, indywidualne rozmowy, warsztaty… (Jeśli tak, to proszę wypisać jakie).
5. Jeśli czuje Pan/Pani, że zdarzają się sytuacje kiedy nie wie Pan/Pani jak radzić sobie z przemocą wśród uczniów to proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
Czego Panu/Pani potrzeba, aby skuteczniej radzić sobie z tematyką przemocy wśród uczniów? (Proszę o wpisanie swoich propozycji np. superwizje koleżeński, superwizje z edukatorami, szkolenia...)
* 6. Pytanie przeznaczone dla wychowawców:
Jak ocenia Pan/Pani atmosferę w swojej klasie? (Proszę w kilku zdaniach opisać czy uczniowie są zgrani, czy konflikty są częste/długotrwałe itp.)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .