Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wirtualna woda - szkolenie ekologiczne (rejestracja)

Szkolenie kierowane jest do wszystkich studentów chcących poszerzyć swoją wiedzą na temat śladu wodnego (tzw. wirtualna woda) a także innych problemach wodnych. Odbędzie się ono w biurze ESER "Pionier" w Olsztynie przy al. Warszawskiej 13/1, dn. 14.03. 2015r. w godz. 10 - 14.
* 1. Imię i nazwisko
* 2. Telefon
* 3. E-mail:
Przesłanie niniejszego formularza jest jednoczesnym oświadczeniem, że dane zawarte w formularzu podane są zgodnie z najlepszą wiedzą oraz jest jednoczesnym zobowiązaniem się do osobistego udziału w szkoleniu bądź wyznaczenia osoby na zastępstwo. Przesłanie niniejszego formularza jest także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .