Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Inicjatywa JEREMIE jako instrument wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

1. Jak ocenia Pan/Pani poziom swojej ogólnej wiedzy na temat dostępnych źródeł finansowania przedsiębiorstw?
Bardzo niski
Niski
Średni
Wysoki
Trudno powiedzieć
2. Skąd czerpie Pan/Pani informacje o dostępnych źródłach finansowania?(proszę zaznaczyć max 2 odpowiedzi)
Rodzina, znajomi
Instytucje finansowe
Specjalistyczne biura doradcze
Prasa
Internet


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .