Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Kwestionariusz ankiety Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie Szanowna Pani! Szanowny Panie! Nazywam się Patrycja Jabłońska. Prowadzę badania dotyczące opinii studentów WSIiE w Olsztynie na temat rozwodów. Badania są dobrowolne i całkowicie anonimowe, zaś wyniki uzyskane tą drogą będą wykorzystane do mojej pracy magisterskiej. W związku z powyższym proszę o udzielenie wyczerpujących i szczerych odpowiedzi. Serdecznie dziękuję za poświęcony mi czas i wzięcie udziału w badaniu.

Stanowisko studentów WSIiE do rozwodów

1. Jaki, ogólnie rzecz biorąc, jest Pana (i) stosunek do rozwodów?
Jestem zdecydowanym (ą) przeciwnikiem (ą) rozwodów, bez względu na sytuację
Nie popieram rozwodów, ale dopuszczam je w pewnych sytuacjach
Jestem zwolennikiem (czką) rozwodów. Uważam, że jeżeli oboje małżonkowie zdecydują się na rozwód, nie powinni mięć ku temu żadnych przeszkód
Nie mam zdania na ten temat
Trudno powiedzieć
2.
Czy rozwód jest konsekwencją pochopnie zawartego małżeństwa?
Zdecydowanie tak
Tak
Nie
Zdecydowanie nie
3. Kto według Pana(i) najczęściej podejmuje decyzję o rozwodzie?
Mąż
Żona
Oboje małżonkowie
Nie wiem
4. Czy Pani/Pana zdaniem, rozwody stanowią zagrożenie dla życia społecznego?
Jeżeli odpowiedź brzmi "Nie" proszę przejść do pytania 7.
.
Tak
Nie
5. Pani/Pana zdaniem, w jakim stopniu rozwody stanowią zagrożenie dla życia społecznego?
Niskim
Średnim
Wysokim
6. W Pani/Pana ocenie, dlaczego rozwód stanowi zagrożenie dla życia społecznego?
Jeżeli zaznaczył Pan (i) odpowiedź "Inne" proszę wpisać własną odpowiedź
Zmniejszenie wartości znaczenia małżeństwa i rodziny pośród społeczeństwa
Zwiększenie liczby rodzin niepełnych
Rozwód przyczynia się do zachowań aspołecznych jego członków
Inne
7. Według Pani/Pana, jakie są najczęstsze powody dla których ludzie rozwodzą się?
Proszę zaznaczyć od najczęstszych powodów do najrzadszych ( odpowiednio od 1 do 9)
Brutalne traktowanie członków przez jednego z małżonków
Opuszczenie rodziny przez jednego z małżonków
Alkoholizm jednego z małżonków
Zdrada jednego z małżonków
Niezgodność charakterów małżonków
Niedobranie seksualne małżonków
Choroba psychiczna jednego z małżonków
Choroba weneryczna jednego z małżonków
Niemożność posiadania dzieci przez jednego z małżonków
8. Pani/Pana zdaniem, czy rozwód ma negatywny wpływ na rozwój emocjonalny i psychiczny dzieci?
Jeżeli zaznaczył Pan (i) odpowiedź "nie" proszę przejść do pytania 10.
Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
9. Jakie wg Pani/Pana mogą pojawić się zagrożenia dla dzieci na skutek rozwodu rodziców?
Problemy zdrowotne
Problemy w nauce
Zaburzenia emocjonalne
Zachowania aspołeczne
10. Pani/Pana zdaniem, jakie negatywne skutki w życiu kobiety wprowadza fakt rozwodu?
Proszę zaznaczyć 3 według Pana (i) najważniejsze skutki.
Zaburzenia emocjonalne
Brak stabilności finansowej
Trudności w wychowywaniu dzieci
Problemy zdrowotne
Zachowania aspołeczne
Niechęć do związków formalnych
Obniżenie poziomu zaufania w stosunku do mężczyzn
Strach przed " otworzeniem nowego rozdziału życia"
Zaburzenia w samoocenie (uczucie niedowartościowania)
Poczucie osamotnienia
Poczucie odrzucenia
Poczucie niespełnienia
11. Pani/Pana zdaniem, jakie negatywne skutki w życiu mężczyzny wprowadza fakt rozwodu?
Proszę zaznaczyć 3 według Pana (i) najważniejsze skutki.
Problemy finansowe
Problemy zdrowotne
Zachowania aspołeczne
Niechęć do związków formalnych
Obniżenie poziomu zaufania w stosunku do kobiet
Strach przed " otworzeniem nowego rozdziału życia"
Zaburzenia w samoocenie (uczucie niedowartościowania)
Poczucie osamotnienia
Poczucie odrzucenia
Poczucie niespełnienia
12. Czy Pana (i) zdaniem wystarczającym powodem do rozwodu może być?
TakRaczej takNieRaczej nieTrudno powiedzieć
Brutalne traktowanie członków rodziny przez jednego z małżonków
Opuszczenie rodziny przez jednego z małżonków
Alkoholizm jednego z małżonków
Zdrada jednego z małżonków
Niedobranie seksualne małżonków
Niezgodność charakterów małżonków
Choroba psychiczna jednego z małżonków
Choroba weneryczna jednego z małżonków
Niemożność posiadania dzieci przez jednego z małżonków
13. Czy w Pana (i) środowisku istnieje nacisk na trwałość małżeństwa?
Raczej tak
Tak
Raczej nie
Nie
Nie wiem
14. Jaki model rodziny według Pana (I)jest najbardziej odpowiedni?
rodzina, w której mężczyzna pracuje a kobieta prowadzi dom
rodzina, w której kobieta pracuje a mężczyzna prowadzi dom
rodzina, w której oboje małżonkowie pracują, i razem wykonują obowiązki domowe
15. Czy posiada Pan (i) dzieci?
Tak
Nie
16. Pani/Pana zdaniem czy związki nieformalne można określić jako rodzinę?
Tak, istotne są więzi pomiędzy poszczególnymi osobami
Nie, ponieważ rodzinę tworzy kobieta i mężczyzna będący w związku małżeńskim
Trudno powiedzieć
17. Jaki jest Pani/Pana stosunek do młodych par żyjących bez ślubu?
uważam to za dobre rozwiązanie, liczy się uczucie dwojga ludzi, a nie stan cywilny
jestem temu przeciwny
jest mi to obojętne
18. Pani/Pana zdaniem, czym w dzisiejszych czasach ludzie kierują się i jakie są powody decyzji o zawarciu związku małżeńskiego?
Uczuciem wobec drugiej osoby
Poczuciem obowiązku zalegalizowania związku, presją otoczenia
Chęcią założenia rodziny
Niezaplanowana ciąża, spodziewanie się dziecka
Potrzebą kogoś bliskiego
19. Czy współcześnie dostrzega Pan (i) pozytywne skutki rozwodu, Jeśli tak, to jakie?

Możliwość uwolnienia się z toksycznego związku
Samorealizacja na wielu płaszczyznach
Samodzielność w dysponowaniu czasem wolnym
Niezależność finansowa
Wzrost samooceny
Bogatsze życie towarzyskie
Nie dostrzegam
20. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
21. Wiek:
20-30
31-40
powyżej 40
22. Jaki jest Pana (i) stan cywilny?
Kawaler/ Panna
Żonaty/ Mężatka
Rozwiedziony (a)/ w separacji
Wdowiec/ Wdowa
W związku partnerskim, niezalegalizowanym
23. Jaki jest Pana (i) udział w praktykach religijnych?
Wierzący i praktykujący regularnie
Nie praktykujący regularnie
Niewierzący
24. Jakie są Pana (i) poglądy polityczne?
Lewicowe
Prawicowe
Liberalne
Nie interesuję się polityką
25. Miejsce zamieszkania:
Miasto
Wieś


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .