Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kształtowanie wizerunku klubu sportowego na przykładzie Klubu Sportowego Górnik Zabrze

1. Od jak dawna kibicuje Pan/Pani Górnikowi Zabrze?
Moje kibicowanie dopiero się zaczyna
1 - 2 lat
3 - 5 lat
6 - 10 lat
11 - więcej
2. Jak często jest Pan/Pani na meczu Górnika w sezonie?
Ani razu, wolę oglądać mecz w telewizji
1 – 3 razy w sezonie
4 – 6 razy w sezonie
7 – 10 razy w sezonie
11 – więcej
Nie byłem/byłam nigdy
3. Skąd dowiedział/dowiedziała się Pan/Pani o klubie piłkarskim Górnik Zabrze?
Internet
Telewizja
Radio
Prasa
Rodzina
Znajomi
Inne – jakie?
4. Jakie skojarzenia wzbudza w Panu/Pani hasło Górnik Zabrze? ( Proszę zaznaczyć max trzy odpowiedzi )
Zwycięstwo
Tradycja
Sukcesy
Szacunek
Prestiż
Historia
Klub piłkarski
Duma
Całe moje życie
Ambicje
Najlepszy klub w Polsce
5. Jak ocenia Pan/Pani atmosferę panującą na stadionie w trakcie meczu?
Nadzwyczajna
Bardzo dobra
Dobra
Może być
Nic specjalnego
Nie mam zdania, nigdy nie byłem/byłam na meczu
6. Jak ocenia Pan/Pani wizerunek klubu sportowego Górnik Zabrze?
Zdecydowanie dobrze
Raczej dobrze
Neutralnie
Raczej źle
Zdecydowanie źle
7. Proszę dokończyć według własnego uznania. Wizerunek to:
Działalność kibiców
Podstawa sukcesu
Dobra opinia i reputacja
Relacje z otoczeniem
Postawa na boisku
Wizytówka klubu
Relacje wewnątrz klubu
Udział w akcjach marketingowych
Marka
Działalność promocyjna
8. Co jest najważniejsze przy budowaniu wizerunku?
Tradycja
Sukcesy sportowe
Kibice
Finanse
Reklama
Poziom klubu
Dobrzy działacze
9. Jaki wpływ na wizerunek klubu ma budowa nowego stadionu w Zabrzu?
Pozytywny, poprawi sposób postrzegania klubu
Wpłynie w miarę korzystnie
Nie będzie miała znaczenia
10. Jak ocenia Pan/Pani aktywność marketingową Klubu oraz działania promocyjne?
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Słabo
11. Jak ocenia Pan/Pani relacje na linii klub – kibic?
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Źle
Bardzo źle
12. Jak ocenia Pan/Pani stronę internetową klubu?
Bardzo dobrze, zawsze można znaleźć tam porcję świeżych newsów
Dobrze
Wymaga poprawek
Źle
13. Proszę podać płeć:
Kobieta
Mężczyzna
14. Wiek:
poniżej 18
19 – 25
26 – 35
36 – 45
46 – 60
Powyżej 60
15. Miejsce zamieszkania:
Śląsk
Poza Śląskiem
Poza granicami kraju
16. Wykształcenie:
Podstawowe
Gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance