Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ankieta rodziców 2

Ankieta dla rodziców

"W szkole diagnozuje się i analizuje postępy uczniów, a wyniki wykorzystuje się w celu podnoszenia jakości i osiągnięć uczniów oraz jakości pracy szkoły"

Szanowni Państwo!
Celem ankiety jest zebranie Państwa opinii i spostrzeżeń na powyższy temat. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą do przygotowania raportu z ewaluacji wewnętrznej. Prosimy o zakreślenie w każdym pytaniu jednej lub kilku wybranych odpowiedzi.
1. W jaki sposób Pan/Pani dowiaduje się o osiągnięciach i postępach w nauce swojego dziecka ?
podczas zebrań ogólnych
podczas konsultacji
wpis do dzienniczka ucznia
wpis do e-dziennika
spotkania śródsemestralne z wychowawcą
podanie informacji przez nauczyciela o wynikach konkursów, zawodów sportowych
zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły
2. Z jakich zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły korzysta Pani/Pana dziecko?
przedmiotowe koła zainteresowań
koła językowe
zajęcia sportowe
zajęcia artystyczne
Szkolne Koło Caritas
szycie i inne działania kreatywne
Koło Pierwszej Pomocy " Mali ratownicy
spotkania z gdańskimi legendami
Dziecięcy Zespół Teatru Lalek
Rajdy PTTK
Koło Przyrodnicze
Koło Biblijne
Zespół Wokalno - instrumentalny
Koło Turystyczne - "Wędrówki po Gdańsku"
Radiowęzeł - audycje
szachy
język angielski
3. Które z działań szkoły według Pani/Pana wpływają na podniesienie osiągnięć Pani/Pana dziecka?
udział w konkursach, zawodach sportowych
zaangażowanie w akcje charytatywne
udział w pozalekcyjnych zajęciach typu koła zainteresowań, kółka artystyczne, przedmiotowe
udział w klasowych wyjściach
imprezy szkolne typu Dzień Talentów , Dzień Sportu
udział w szkolnych przedstawieniach
wycieczki edukacyjne na przykład lekcje muzealne, koncerty edukacyjne, warsztaty teatralne, lekcje historyczne
zajęcia z psychologiem lub pedagogiem


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .