Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

"Tonący brzytwy się chwyta"

* 1. Jaki jest P. staż pracy jako ratownik wodny?
Proszę wpisać liczbę lat.
Szanowni Państwo!
Jestem studentką III roku kierunku „Socjologia grup dyspozycyjnych” na Uniwersytecie Wrocławskim i w ramach pracy licencjackiej prowadzę badania dotyczące relacji klient - ratownik wodny.
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udział w tych badaniach poprzez udzielenie szczerych
i wyczerpujących odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie.
Wypełnianie ankiet polega na uważnym przeczytaniu pytań i udzieleniu odpowiedzi zgodnie z dyspozycją zamieszczoną przy każdym z nich.
Ankieta jest anonimowa, a uzyskane odpowiedzi będą użyte w celach naukowych.
Dziękuję, Adrianna Granzow
* 2. Co wpłynęło na P. decyzję, by zostać ratownikiem wodnym?
Proszę krótko odpowiedzieć.
* 3. Jakie cechy powinien posiadać według P. ratownik wodny:
Proszę zaznaczyć poszczególne cechy na skali: zdecydowanie nie – zdecydowanie tak
Zdecydowanie nieRaczej nieTrudno powiedziećRaczej takZdecydowanie tak
Atrakcyjny
Budzący zaufanie
Cierpliwy
Elastyczny
Komunikatywny
Lubiący pracę z ludźmi
Miły
Nadopiekuńczy
Odporny na stres
Ofiarny
Opanowany
Pomocny
Stanowczy
Uczciwy
Wrażliwy
Wysportowany
Zdeterminowany
Zdyscyplinowany
* 4. Jakie czynności wykonuje P. najczęściej podczas pracy?
Proszę zaznaczyć częstotliwość
NigdyCzasamiCzęstoStaleNie dotyczy
Dbanie o czystość wokół swojego stanowiska pracy
Kontrola stanu urządzeń i sprzętu znajdującego się na basenie
Obserwowanie osób znajdujących się w wodzie
Opatrywanie urazów
Pilnowanie przestrzegania regulaminu basenu
Ratowanie tonących
* 5. Jak często spotyka się P. z nieprzestrzeganiem regulaminu basenu?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Nigdy
Rzadziej niż raz w miesiącu
Raz w miesiącu
Kilka razy w miesiącu
Raz w tygodniu
Kilka razy w tygodniu
Codziennie
Trudno powiedzieć
* 6. Które punkty regulaminu według P. są często nieprzestrzegane?
Proszę zaznaczyć poszczególne zalecenia regulaminu na skali: zdecydowanie nie – zdecydowanie tak
NigdyCzasamiCzęstoStaleNie dotyczy
Wykonywanie poleceń ratowników
Zakaz biegania
Zakaz hałasowania
Zakaz jedzenia
Zakaz nurkowania
Zakaz skakania z brzegu basenu
Zakaz spożywania napojów alkoholowych
Zakaz zjeżdżania grupowego i głową w dół ze zjeżdżalni itp.
Zaniedbania opiekuna w sprawowaniu nadzoru nad grupą
* 7. Którzy klienci według P. sprawiają najwięcej problemów?
Proszę zaznaczyć poszczególne typy osób na skali: zdecydowanie nie – zdecydowanie tak
Zdecydowanie nieRaczej nieTrudno powiedziećRaczej takZdecydowanie tak
Młodzież
Dzieci 8-14 lat
Osoby dorosłe
Osoby starsze
Rodzice z dziećmi do lat 7
Szkółki pływackie
Grupy zorganizowane
* 8. Czy spotyka się P. z agresją słowną w swoim kierunku?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Tak
Nie (proszę przejść do pytania 10)
9. Jak często mają miejsce takie sytuacje?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Nigdy
Rzadziej niż raz w miesiącu
Raz w miesiącu
Kilka razy w miesiącu
Raz w tygodniu
Kilka razy w tygodniu
Codziennie
Trudno powiedzieć
* 10. Czy spotyka się P. z agresją fizyczną w swoim kierunku?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Tak
Nie (proszę przejść do pytania 12)
11. Jak często mają miejsce takie sytuacje?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Nigdy
Rzadziej niż raz w miesiącu
Raz w miesiącu
Kilka razy w miesiącu
Raz w tygodniu
Kilka razy w tygodniu
Codziennie
Trudno powiedzieć
* 12. Proszę ocenić poziom ryzyka dla wymienionych czynników, z którymi ma P. do czynienia w trakcie pracy?
Proszę zaznaczyć częstotliwość każdego z czynników na skali: bardzo duże, duże, średnie, niskie i marginalne.
Bardzo dużeDużeŚrednieNiskieMarginalne
Infekcje grzybicze stóp i paznokci
Monotonność obserwacji kąpieliska
Nadmierny hałas „atrakcji”
Obciążenie psychiczne (stała uwaga nad klientami i duża odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo)
Stres spowodowany wzmożoną czujnością
Śliska podłoga
Upadek z wieżyczki ratowniczej
Wysoka temperatura powietrza
Wysoka wilgotność powietrza
Wysokie stężenie chloru
Zaburzenia emocjonalne po przeprowadzonej akcji (gdy doszło do śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu klienta)
Złe oświetlenie
Bardzo dużeDużeŚrednieNiskieMarginalne
Agresja klientów
Brak nadzoru rodziców nad dziećmi
Nadmierne hałasowanie klientów
Nieprzestrzeganie regulaminu
Osoby niepotrafiące pływać na basenie z głęboką wodą
Spożywanie alkoholu
Brak stabilnego zatrudnienia
Dodatkowe zadania niewynikające z prawa ratowniczego
Konflikty pomiędzy pracownikami
Nieprzestrzeganie przepisów BHP przez pracodawcę
Niskie wynagrodzenie
* 13. Czy utkwiła P. w pamięci szczególna akcja z jaką miał P. do czynienia?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Tak (proszę krótko opisać)
Nie
* 14. Czego obawia się P. w pracy?
Proszę zaznaczyć poszczególne obawy na skali: zdecydowanie nie – zdecydowanie tak
Zdecydowanie nieRaczej nieTrudno powiedziećRaczej takZdecydowanie tak
Ciężkie obrażenia lub śmierć klienta, pomimo naszej prawidłowej reakcji
Negatywna ocena przez klientów
Negatywna ocena przez pracodawcę
Negatywna ocena przez współpracowników
Nieodpowiednio udzielona pomoc
Niezauważenie zagrożenia
Plotki w pracy
Postrzeganie jako osoba niekompetentna
Rozmowa z klientem
Rozmowa z przełożonym
Zbyt późna reakcja na zagrożenie
* 15. Czy zdarza się P. myśleć o sytuacji, z którą mogłaby P. sobie nie poradzić?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Trudno powiedzieć
Raczej tak
Zdecydowanie tak
* 16. Czy oczekuje P. podziękowania za udzielenie pomocy?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Trudno powiedzieć
Raczej tak
Zdecydowanie tak
* 17. Czy klienci dziękują P. za udzielenie pomocy?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Trudno powiedzieć
Raczej tak
Zdecydowanie tak
* 18. W jaki sposób klienci dziękują P. za udzielenie pomocy?
Proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi
Podziękowanie słowne
Wręczają pieniądze
Wręczają słodycze
Wręczają alkohol
Inne (jakie?)
* 19. Czy czuje się P. szanowany przez klientów?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Trudno powiedzieć
Raczej tak
Zdecydowanie tak
* 20. Jaki jest poziom poczucia misji społecznej w realizacji przez P. służby jako ratownik wodny?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Nie występuje
Niski
Średni
Wysoki
Trudno powiedzieć
* 21. Czy jest P. zadowolona/y z wynagrodzenia ratownika wodnego?
Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Trudno powiedzieć
Raczej tak
Zdecydowanie tak
* 22. Czy pracuje P. dodatkowo?
Proszę zaznaczyć znakiem X wszystkie prawidłowe odpowiedzi
Nie
Pracuję zawodowo (ratownictwo jest dodatkowym źródłem dochodu)
Pracuję dodatkowo (ratownictwo jest podstawowym źródłem dochodu)
Uczę się/studiuję
Mam emeryturę/rentę
* 23. Czy wiąże P. przyszłość z ratownictwem wodnym?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Trudno powiedzieć
Raczej tak
Zdecydowanie tak


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .