Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

DEKLARACJA DZIETNOŚCI

Szanowny Respondencie,
Nazywam się Monika Wiatr i jestem studentką na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Zwracam się do Ciebie z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety celem zebrania informacji niezbędnych na potrzeby pracy magisterskiej. Temat mojej pracy to Sytuacja demograficzna województwa opolskiego na tle zmian ludnościowych w Polsce w świetle aktualnej prognozy demograficznej.
Ankieta jest całkowicie anonimowa. Proszę o szczere odpowiedzi na pytania.
Przy każdym pytaniu zamieszczona została instrukcja, jak dane pytanie wypełnić.
Dziękuję za poświęcony czas!
1. Ile dzieci liczyła rodzina, z której Pan/Pani pochodzi?
Zaznacz jedną odpowiedź
Jedno
Dwoje
Troje
Czworo
Pięcioro i więcej
2. Czy posiada Pan/Pani dzieci?
Zaznacz jedną odpowiedź
Tak
Nie (pytanie trzecie nie dotyczy)
3. Ile ma Pan/Pani dzieci?
Zaznacz jedną odpowiedź
Jedno
Dwoje
Troje
Czworo
Pięcioro i więcej
4. Bez względu na istniejące bariery, ile dzieci chciał(a)by mieć Pan/Pani w swoim życiu?
Zaznacz jedną odpowiedź
Żadnego
Jedno
Dwoje
Troje
Czworo
Pięcioro i więcej
Tyle, ile się zdarzy
Trudno powiedzieć
5. Jaki jest, Pana/Pani zdaniem, najodpowiedniejszy wiek na posiadanie pierwszego dziecka?
Zaznacz jedną odpowiedź
15-19 lat
20-24 lata
25-29 lat
30-34 lata
35 i więcej
Trudno powiedzieć
6. Oceń stopień, w jakim poniższe czynniki oddziałują na Pana/Pani decyzję o posiadaniu potomstwa.
Zaznacz odpowiednią odpowiedź w skali 0 (nie ma wpływu) - 5 (ma największy wpływ)
012345
Brak odpowiedniego partnera
Pozostawanie w związku nieformalnym z partnerem
Niechęć partnera do posiadania potomstwa
Sytuacja materialna
Ambicje zawodowe
Brak odpowiednich warunków mieszkaniowych
Strach przed rodzicielstwem
Brak wsparcia ze strony rodziny
Brak wsparcia ze strony państwa
Niechęć do zmiany dotychczasowego wygodnego życia
7. Które z poniższych działań państwa w ramach polityki prorodzinnej, Pana/Pani zdaniem w największym stopniu oddziałują na poprawę sytuacji rodzin i motywują do posiadania potomstwa?
Odpowiedzi uszereguj od najważniejszej do najmniej ważnej
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   Dodatek z tytułu urodzenia dziecka, tzw. Becikowe
  •   Program "Mieszkanie dla Młodych"
  •   Urlop macierzyński, wychowawczy, rodzicielski i ojcowski
  •   Ulgi na dzieci od podatku dochodowego od osób fizycznych
  •   Program "MALUCH", wspierający w tworzeniu instytucji opiekuńczo-edukacyjnych
  •   Wprowadzenie Karty Dużej Rodziny, uprawniającej do korzystania z systemu zniżek
8. Jakie konkretne rozwiązania skłoniłyby Pana/Panią do powiększenia rodziny?
Podaj maksymalnie 3 przykłady
Metryczka
9. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
10. Wiek
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 i więcej
11. Miejsce zamieszkania
Miasto
Wieś
12. Stan cywilny
Kawaler/Panna
Mąż/Żona
Rozwodnik/Rozwódka
Wdowiec/Wdowa
13. Wykształcenie
Podstawowe
Średnie
Zawodowe
Wyższe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .