Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kary i nagrody w wychowywaniu dzieci

1. Z jakich źródeł czerpie Pan/Pani najwięcej informacji na temat wychowywania dzieci?
internet
rodzina
znajomi
książki
czasopisma
szkoła/studia
inne- jakie?
2. Czy posługuje się Pan/Pani w wychowywaniu stosowaniem kar i nagród?
tylko nagradzam
tylko karzę
stosuje kary i nagrody
nie stosuje
3. Jak często nagradza Pan/Pani dziecko?
codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
rzadko
nigdy
inne- jakie?
4. Za co nagradza Pan/ Pani dziecko?
dobre zachowanie
pomoc w obowiązkach domowych
dotrzymywanie ustalonych umów
opieka nad zwierzętami
pochwałę od nauczyciela w przedszkolu
5. Jaką nagrodę Pan/ Pani stosuje wobec dziecka?
pochwała/ miłe słowo
żetony, punkty
wspólne spędzenie czasu(np. wycieczka, wspólna gra w grę planszową)
prezent/ nagroda rzeczowa
dodatkowy czas na komputerze, oglądanie telewizji
6. Czy nagroda daje pozytywny wpływ na Pana/Pani dziecko?
tak, dziecko jest zadowolone
tak, dziecko zaczyna robić więcej dobrych rzeczy i pomagać w obowiązkach
tak, dziecko pamięta następnym razem że dobre zachowanie jest nagradzane
nie, dziecko nie zwraca uwagi na pochwałę
nie, nagroda dla niej/niego jest lekceważona
7. Czy dziecko jest informowane za co otrzymało nagrodę?
tak
nie
czasami
8. Czy dziecko jest nagradzane przy innych czy na osobności?
staram się nie nagradzać dziecka przy innych
nagradzam dziecko przy innych
nie jest to dla mnie istotne
9. Kto najczęściej w rodzinie nagradza?
mama
tata
babcia lub dziadek
starsze rodzeństwo
10. Czy stosuje Pan/Pani kary w wychowywaniu dzieci?
tak
nie
11. Jaka kara jest przez Pana/ Panią stosowana najczęściej?
upomnienie słowne
krzyk
brak zabawy ulubioną zabawką
odizolowanie dziecka
tłumaczenie, wyjaśnianie
kara cielesna
12. Jak często Pana/Pani dziecko jest karane?
codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
rzadko
nigdy
inne- jakie?
13. Kiedy karane jest dziecko?
od razu po zaistnieniu sytuacji
po pewnym czasie
zależy od sytuacji
14. Jak Pana/Pani dziecko reaguje na zastosowaną karę?
nie reaguje
denerwuje się
krzyczy
zaczyna wykonywać wcześniej ustalony obowiązek
przeprasza
następnym razem stara się by nie otrzymać kary
inne- jakie?
15. Czy dziecko jest karane w obecności innych?
staram się nie karać w obecności innych osób
stosuje kary przy innych
nie jest to dla mnie istotne
16. Czy kara przynosi zamierzone efekty?
tak
nie
17. Co według Pana/Pani jest lepsze w wychowaniu?
kara
nagroda
18. Czy zdarza się Panu/Pani ignorować złe zachowanie dziecka tylko po to by nie robiło tego dłużej, więcej?
tak
nie
19. Czy tłumaczy Pan/ Pani dziecku za co jest nagradzane lub karane?
tak, zawsze
w większości przypadków
czasami
raczej nie
nigdy
20. Czy jest Pan/ Pani konsekwentna w stosowaniu kar?
tak
nie
czasami
21. Kto najczęściej w rodzinie wymierza kary?
mama
tata
babcia lub dziadek
starsze rodzeństwo
22. Płeć
kobieta
mężczyzna
23. Wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
24. Wiek
do 25 lat
26-30 lat
31-35 lat
36-40 lat
ponad 40


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .