Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kary i nagrody w wychowywaniu dzieci

1. Z jakich źródeł czerpie Pan/Pani najwięcej informacji na temat wychowywania dzieci?
internet
rodzina
znajomi
książki
czasopisma
szkoła/studia
inne- jakie?
2. Czy posługuje się Pan/Pani w wychowywaniu stosowaniem kar i nagród?
tylko nagradzam
tylko karzę
stosuje kary i nagrody
nie stosuje
3. Jak często nagradza Pan/Pani dziecko?
codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
rzadko
nigdy
inne- jakie?
4. Jaką nagrodę Pan/Pani stosuje najczęściej?
5. Za co dziecko jest nagradzane przez Pana/Panią?
6. Jak Pana/Pani dziecko zachowuje się po otrzymaniu nagrody?
7. Czy nagroda daje pozytywny wpływ na Pana/Pani dziecko?
tak, dziecko jest zadowolone
tak, dziecko zaczyna robić więcej dobrych rzeczy i pomagać w obowiązkach
tak, dziecko pamięta następnym razem że dobre zachowanie jest nagradzane
nie, dziecko nie zwraca uwagi na pochwałę
nie, nagroda dla niej/niego jest lekceważona
8. Czy stosuje Pan/Pani kary w wychowywaniu dzieci?
tak
nie
9. Jeśli tak, jaka kara jest stosowana przez Pana/Panią najczęściej ?
10. Jak często Pana/Pani dziecko jest karane?
codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
rzadko
nigdy
inne- jakie?
11. Jak Pana/Pani dziecko reaguje na zastosowaną karę?
nie reaguje
denerwuje się
krzyczy
zaczyna wykonywać wcześniej ustalony obowiązek
przeprasza
następnym razem stara się by nie otrzymać kary
inne- jakie?
12. Czy kara przynosi zamierzone efekty?
tak
nie
13. Co według Pana/Pani jest lepsze w wychowaniu?
kara
nagroda
14. Czy zdarza się Panu/Pani ignorować złe zachowanie dziecka tylko po to by nie robiło tego dłużej, więcej?
tak
nie
15. Czy uważa Pan/Pani że dziecko można wychowywać tylko nagradzając lub tylko karząc? dlaczego?
16. Płeć
kobieta
mężczyzna
17. Wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
18. Wiek
do 25 lat
26-30 lat
31-35 lat
36-40 lat
ponad 40


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .