Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

KWESTIONARIUSZ WYWIADU z przedstawicielem władz lokalnych

* 1. Pani/Pana Gmina?
* 2. Pani/Pana Powiat?
* 3. RODZAJ GMINY:
wiejska
miejska
wiejsko-miejska
* 4. JAKIE SĄ PANA/I ZDANIEM 3 NAJWAŻNIEJSZE MOCNE STRONY GMINY :
1.
2.
3.
* 5. JAKIE SĄ PANA/I ZDANIEM 3 NAJWAŻNIEJSZE SŁABE STRONY GMINY:
1.
2.
3.
* 6. Czy władze gminy podejmują działania celem ściągnięcia do gminy turystów?Jakie to są działania?
* 7. Jaki wpływ na rozwój gminy ma Pana/i zdaniem lokalizacja jej przy rzece Odra?
* 8. Jakie działania podejmuje gmina w celu zwiększenia swej atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej?
* 9. Czy w gminie funkcjonują organizacje pozarządowe , które mają realny wpływ na rozwój turystyki? Jeśli tak to proszę podać ich nazwy.
* 10. Czy Pana/i zdaniem w ostatnich latach ,zainteresowanie mieszkańców i turystów walorami turystycznymi i kulturowymi gminy znacząco się zmieniło?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .