Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dotycząca zadowolenia z usług placówki bankowej

Nazywam się Aneta Kosiarska, jestem studentką trzeciego roku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dla potrzeb pracy licencjackiej prowadzę badania na temat zadowolenia klientów z usług danej placówki bankowej. Niniejsza ankieta jest anonimowa i udział w niej nie zajmie Pani/Panu więcej niż 10 minut. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyżykiem, bądź zastosować się do wskazówek podanych w instrukcji. Na każde pytanie proszę udzielić tylko jednej odpowiedzi. Dziękuję za udział w badaniu.
1. 1. Jak długo korzysta Pani/Pan z usług danej placówki bankowej?
Proszę zaznaczyć jedną opowiedź
Mniej niż rok
1 – 3 lata
4 -7 lat
8-10 lat
Powyżej 10 lat
2. Jak często korzysta Pani/Pan z usług danej placówce bankowej?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Raz na tydzień lub częściej
Raz na miesiąc
Raz na dwa miesiące
Raz na kwartał lub częściej
3. Czy jest Pani/Pan ogólnie zadowolony(a) z usług oferowanych przez pracowników danego oddziału banku?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Nie
Zdecydowanie nie
4. Jak ocenia Pani/Pan poniższe aspekty wchodzące w skład usług bankowych oferowanych klientom w danej placówce bankowej
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź (1- ocena najniższa; 6 – ocena najwyższa)
123456
Udzielanie potrzebnych informacji
Zaangażowanie pracowników
Kultura osobista pracowników
Pomoc w rozwiązywaniu problemów klientów
Wiedza pracowników
Otwartość na sugestie klienta
Szybkość załatwiana spraw
Czas oczekiwania na kontakt z doradcą
5. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
6. Proszę wpisać swój wiek
7. Wykształcenie
podstawowe
średnie
zawodowe
wyższe
8. Proszę wpisać w przybliżeniu miesięczny dochód do dyspozycji na jednego członka Pani/Pana gospodarstwa domowego


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .