Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Zakupy grupowe

ANKIETA „ZAKUPY GRUPOWE”

Szanowni Państwo,
Jesteśmy studentkami Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału Zarządzania. W ramach zajęć „badania marketingowe” przeprowadzamy badanie dotyczące zakupów grupowych,
a dokładniej chcemy poznać stosunek osób pracujących w banku do wyżej wymienionych zakupów.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie ankiety, która powstała na potrzeby realizacji projektu. Prosimy o szczere i zgodne z rzeczywistością odpowiedzi.
Prosimy o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
1. Czy znany jest Panu/ Pani termin zakupów grupowych?
Jeżeli Pani/Pan zaznaczył odpowiedź NIE, dziękujemy za udział w ankiecie.
Tak
Nie
2. Jak rozumie Pan/Pani pojęcie zakupów grupowych?
3. Czy korzysta Pani/Pan aktualnie z zakupów grupowych?
Tak (Proszę przejść do pytania 4)
Nie (Dziękujemy za udział w badaniu, prosimy o zakończenie ankiety)
4. Jakie są Pana/Pani powody/motywy korzystania z zakupów grupowych?
Dalszą część ankiety wypełniają osoby, które w jakiejkolwiek formie uczestniczą w zakupach grupowych.
5. Z jakiego serwisu zakupów grupowych Pan/Pani najczęściej korzysta?
6. Jak często korzysta Pan/Pani z zakupów grupowych?
Częściej niż dwa razy w tygodniu
Dwa razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Raz na dwa tygodnie
Raz w miesiącu
Rzadziej
7. Ile czasu średnio w tygodniu przeznacza Pan/ Pani na zakupy grupowe?
Mniej niż 20 min
20 minut
Godzinę
2 godziny
Więcej
8. Czy może Pan/Pani podać łączną kwotę wydatków w ramach zakupów grupowych poniesioną przez Panią/Pana w roku 2015? (z dokładnością do 50zł)
9. Co najczęściej Pan/ Pani kupuje ?
Oferty wycieczkowe/ hotele
Oferty restauracyjne
Różnego rodzaju kursy
Pakiety Spa
Pakiety usług kosmetycznych
Urządzenia elektroniczne
Inne
10. Jaka jest Pana/Pani zdaniem jakość usług zakupów grupowych?
Bardzo wysoka
Wysoka
Raczej niska
Niska
Bardzo niska
11. Jaka jest Pana/Pani zdaniem jakość produktów zakupów grupowych?
Bardzo wysoka
Wysoka
Raczej niska
Niska
Bardzo niska
12. Czy jest Pan/ Pani zadowolony/a dotychczasowych zakupów grupowych?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Nie wiem
13. Jeżeli w poprzednim pytaniu zaznaczył/a Pan/Pani odpowiedź NIE/RACZEJ NIE, proszę o krótkie uzasadnienie?
14. Jakich produktów i usług nie zdecydowałby/aby Pan/Pani nabyć za pomocą zakupów grupowych?
15. Czy jest Pan/ Pani w stanie odtworzyć sytuację, gdzie zakupy grupowe nie spełniły Pana/Pani oczekiwań? Jeżeli tak, to proszę krótko tę sytuację opisać.
Nie
Nie wiem
Tak
16. Jakie Pana/Pani zdaniem, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, jest ryzyko otrzymania niepełnowartościowej usługi?
Bardzo wysokie
Wysokie
Niskie
Bardzo niskie
Żadne
Dodatkowe informacje umożliwiające analizę danych:
17. Płeć
Kobieta Mężczyzna
18. Wiek (w latach):
19. Wykształcenie
Średnie Licencjackie
Magisterskie Inne
20. Miesięczne dochody netto:
Mniej niż 2000 zł.
2001 zł. – 4000 zł.
4001 zł. – 6000 zł.
Więcej niż 6000 zł.
21. Okres pracy w sektorze bankowym (w latach):
22. Typ umowy o pracę:
Umowa zlecenia
Umowa na czas ograniczony
Umowa na czas nieograniczony
Działalność gospodarcza
Inna
Dziękujemy za udział w ankiecie!


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .