Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

FIZJOTER., PEDAGOG. CZY ADMINISTRACJA?

* 1. Jakim tokiem studiów jesteś osobiście zainteresowany w przyszłości ( zakreśl kółkiem wybraną odpowiedź):
Wpisz x w wybraną odpowiedź.
licencjackimi
magisterskimi
nie zamierzam na razie studiować
* 2. Patrząc przez pryzmat najbliższego otoczenia i obecnych możliwości prosimy o wskazanie który kierunek studiów z poniżej przedstawionych wskazałbyś jako możliwy do wyboru przez Ciebie ( zakreśl kółeczkiem odpowiednią ilość punktów , gdzie 3- oznacza najwięcej punktów (jest najważniejszy dla Ciebie) , 1 - oznacza najmniej punktów (nie jesteś zainteresowany/-a)
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   Administracja : 1 2 3
  •   Pedagogika: 1 2 3
  •   Fizjoterapia: 1 2 3
  •   Inny ważniejszy od pozostałych (jaki).............


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .