Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

UCIECZKA MŁODZIEŻY OD FUNKCJONOWANIA W GRUPACH SPOŁECZNYCH NA RZECZ ŚWIATA WIRTUALNEGO W OPINII UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH

Jestem studentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierunku: Pedagogika; Specjalność: Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe. W ramach studiów piszę pracę magisterską dotyczącą opinii uczniów klas gimnazjalnych na temat: Ucieczka młodzieży od funkcjonowania w grupach społecznych na rzecz świata wirtualnego.
Zwracam się do Was z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą tylko i wyłącznie w celach naukowych, związanych z pisaną przeze mnie pracą magisterską.
* 1. Wiek:

* 2. Płeć
dziewczyna
chłopak
* 3. Miejsce zamieszkania:
wieś
miasto
* 4. Klasa:
I gimnazjum
III gimnazjum
* 5. Jak często korzystasz z Internetu?
codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
sporadycznie
* 6. Ile czasu dziennie poświęcasz na surfowanie po Sieci?
mniej niż godzinę
1 - 3 godzin
3 - 5 godzin
ponad 5 godzin
* 7. Do czego najczęściej wykorzystujesz Internet? (możesz wybrać kilka odpowiedzi)
gier
rozrywki (słuchania muzyki, oglądania filmów, itp.)
komunikowania się ze znajomymi
zawierania znajomości
czytania wiadomości z kraju i ze świata
zdobywania wiedzy
spędzania wolnego czasu
pobierania muzyki lub filmów
odrabiania zadań domowych
surfowania w Sieci
* 8. Czy korzystasz z serwisów komunikacyjnych?
tak
nie
9. Jeżeli „tak”, to z jakich komunikatorów internetowych korzystasz najczęściej?(możesz wybrać kilka odpowiedzi)
Gadu-Gadu
Tlen
Skype
Facebook Messenger
* 10. Co umożliwia Ci komunikowanie się poprzez Internet? (możesz wybrać kilka odpowiedzi)
zachowanie anonimowości
brak ograniczeń przestrzennych
płynna tożsamość
dostępność wielu kontaktów
równość statusów użytkowników wchodzących w kontakt
* 11. Czym dla Ciebie jest wirtualny świat? (możesz wybrać kilka odpowiedzi)
ucieczką od codziennych problemów
sposobem na życie
anonimową rzeczywistością
rozrywką i sposobem na zabicie czasu
* 12. W sytuacji problemowej szukasz pomocy:
w rodzinie
wśród znajomych
w Internecie
* 13. Czy według Ciebie częste korzystanie z Internetu może mieć wpływ na ograniczanie realnych kontaktów międzyludzkich?
tak
nie
* 14. Czy Internet pomaga Ci w nauce szkolnej?
tak
nie
nie używam Internetu do nauki szkolnej
* 15. Czy Internet pomaga Ci w rozwijaniu własnych pasji, hobby czy zainteresowań?
tak
nie
* 16. Czy musisz spędzać w Sieci coraz więcej czasu, żeby mieć większą satysfakcję?
tak
nie
* 17. Dlaczego korzystasz z Internetu? (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)
ułatwia naukę
służy mi jako źródło informacji
zapewnia mi stały kontakt ze znajomymi
ponieważ wszyscy korzystają
* 18. Czy potrafisz zrezygnować ze spotkania np. ze znajomymi, by spędzić czas surfując w Sieci?
tak
nie
* 19. Czy w Internecie czujesz się bezpieczny, uciekasz więc od problemów i nieprzyjemnych uczuć, np. poczucia bezradności, bezsilności, niepokoju?
tak
nie
* 20. W jakich miejscach najczęściej korzystasz z Internetu? (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)
w domu
w szkole
u znajomego
w kawiarence internetowej
* 21. Czy rodzice interesują się w jaki sposób spędzasz czas w Sieci?
tak
nie
* 22. Czy rodzice uświadomili Ci zagrożenia płynące z surfowania w Sieci?
tak
nie
* 23. Jakie znasz zagrożenia płynące z nadmiernego korzystania z Sieci? (wymień przynajmniej trzy)
1.
2.
3.
4.
5.
* 24. Czy podczas surfowania w Sieci natrafiłaś/natrafiłeś na strony? (możesz wybrać kilka odpowiedzi)
pornograficzne
z brutalnymi scenami przemocy
propagujące przemoc oraz nietolerancję
promujące niezdrowy tryb życia
* 25. Jakie prywatne informacje podawałaś/podawałeś przez Internet? (możesz wybrać kilka odpowiedzi)
adres e-mail
imię i nazwisko
dane szkoły i klasy do której chodzisz
adres zamieszkania
numer telefonu
zdjęcie
żadne z powyższych
* 26. Czy słyszałaś/słyszałeś lub czytałaś/czytałeś o zagrożeniach związanych z poznawaniem nowych osób przez Internet?
tak
nie
nie pamiętam
* 27. Czy zdarzyło Ci się w ciągu ostatniego roku będąc na czacie lub gdzie indziej w Internecie, że ktoś usilnie, wbrew Twojej woli próbował się z Tobą umówić?
nigdy
tylko raz
kilka razy
wielokrotnie
* 28. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się spotkać z osobą poznaną w Sieci?
tak, wiele razy
tak, kilka razy
tak, tylko raz
nigdy
29. Jeżeli „tak”, to czy Twoi rodzice wiedzieli o tym?
tak
nie
Dziękuję za wypełnienie kwestionariusza ankiety
Iwona Goryl


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .