Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

aspiracje

1. Wiek
2. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
3. Skąd pochodzisz
Wieś
Miasto
4. Do jakiej szkoły uczęszczasz
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Technikum
Szkoła Zawodowa
Inne
5. Co było czynnikiem decydującym o wyborze szkoły, w której się uczysz ?
Rodzina
Pasje, hobby i zainteresiwania
Znajomi
Osiągnięcia w nauce
Miejsce zamieszkania
6. Jaki przedmiot szkolny lubisz najbardziej
7. Jaki zawód w przyszłości chcesz wykonywać?
8. Co skłoniło Cię do wyboru takiego zawodu?
Rodzice
Koledzy
Zainteresowania
Wyniki w nauce
inne
9. Czy szkoła, do której uczęszczasz i predmioty, których się uczysz są zgodne z zawodem, który chcesz wykonywać?
Tak
Nie
Nie wiem
10. Czy zamierzasz dalej kontunować naukę i wiesz jaką dalszą szkołę/uczelnie wybrać ?
Tak, wiem
Tak, ale jeszcze nie wiem
Nie
Nie wiem
11. Czym się interesujesz ?
Muzyką, sztuką
Sportem
Nauką
Inne
12. Jak oceniasz swoje osiągnięcia w nauce ?
Bardzo dobrze
Dobrze
Nie wiem
Źle
Bardzo źle
13. Czy masz jakieś pasje, hobby? Jeżeli tak to jakie ?
Tak
Nie
14. Czy praca, którą chcesz wykonywać w przyszłości pokrywa się z Twoimi zainteresowaniami?
Tak
Nie
15. Ile poświęcasz czasu dziennie na rozwój swoich zainteresowań, hobby ?
<30min
30min-1h
1h-2h
2-4h
>4h
16. Czy posiadasz jakiś autorytet ? Jeżeli tak to kto nim jest i dlaczego ?
Tak
Nie
17. Czy posiadasz jakieś marzenia, plany lub cele życiowe? Jeżeli tak to jakie?
Tak
Nie
18. Czy posiadasz silną wolę? samozaparcie w osiąganiu określonych celów?
Tak
Nie
Nie wiem
19. Kto lub co jest Twoją motywacją do osiągania celów i planów życiu, które sobie stawiasz?
Rodzina
Znajomi
Szkoła
Hobby
Inne
20. Czy należysz do jakiejś grupy, subkultury?
Tak
Nie
Nie wiem
21. Czy uważasz, że internet ma wpływ na kształtowanie się planów życiowych wśród młodzieży?
Tak
Nie
Nie wiem
22. Czy miejsce, w którym żyjesz daje Ci możliwości rozwijania siebie i swoich celów życiowych ?
Tak
Nie
Nie wiem
23. Czy szkoła spełnia swoją rolę i pomaga Ci w rozwijaniu Twoich zainteresowań?
Tak
Nie
Nie wiem
24. Jakie wykształcenie mają Twoi rodzice?
MamaTata
Niepełne podstawowe
Podstawowe
Ponadpodstawowe
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
25. Czy posiadasz rodzeństwo?
Jestem jedynakiem/jedynaczką
Od 1 do 2
Od 3 do 4
5 i więcej
26. Czy chciałbyś aby rodzina, którą stworzysz w przyszłości była podobna do Twojej ?
Tak
Nie
Nie wiem
27. Czy zamierzasz osiągnąć lepsze wykształcenie i pracę niż Twoi rodzice/opiekunowie?
Tak
Nie
Nie wiem
28. Jak widzisz siebie za 10-15 lat? Kim będziesz, co będziesz robił/a
29. Co według Ciebie jest w życiu najważniejsze ?
Rodzina
Praca
Wykształcenie
Pieniądze
Prestiż
Inne
30. Aby osiągnąć w życiu sukces należy:
Być inteligentnym
Ciężko pracować
Być piękny/a
Ładnie się ubierać
Mieć szczęście
Mieć bogatych rodziców
Nie wiem


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .