Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wplyw funduszy unijnych na rozwoj gminy Gogolin

* 1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wykształcenie:
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
* 3. Wiek:
<20
20-30
31-40
41-50
>50
4. Miejsce zamieszkania (miejscowość):
* 5. Czy posiada Pani/Pan jakiekolwiek informacje na temat funduszy unijnych przyznawanych Polsce?
TAK
NIE
* 6. Czy wie Pani/Pan z jakich Funduszy unijnych korzysta gmina Gogolin?
Jeśli tak, proszę podać ich nazwy:-)
TAK
NIE
7. Czy zna PAni/Pan jakieś projekty, które były realizowane w gminie Gogolin przy pomocy środków unijnych? Jeśli tak, proszę napisać jakie były/są to projekty.
TAK
NIE
* 8. Czy według Pani/Pana gmina Gogolin dzięki Funduszom unijnym ma szansę się rozwijać?
TAK
NIE
NIE WIEM
9. Jak Pani/Pan uważa, co jest wizytówką Gogolina? Czy wizytówka ta jest dofinansowana z Unii Europejskiej?
* 10. Jak ocenia Pani/Pan sytuację społeczno-gospodarczą gminy Gogolin
Bardzo źle
Źle
Średnio
Dobrze
Bardzo dobrze
* 11. Co chciałaby/chciałby Pani/Pan odnowić/odbudować/utworzyć w gminie korzystając ze środków unijnych?
* 12. Czy według Pani/Pana projekty realizowane w gminie odpowiadają rzeczywistym potrzebom mieszkańców?
TAK
NIE
NIE WIEM
* 13. Czy według Pani/Pana poprzez pomoc w dostarczaną gminie z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013 poprawiła się jakość życia mieszkańców? Jeśli tak, proszę napisać co dokładnie się poprawiło.
TAK
NIE
NIE WIEM
* 14. W jakim stopniu według Pani/Pana powinny być dofinansowywane z funduszy unijnych poniższe inwestycje?
W bardzo małym stopniuW małym stopniuW średnim stopniuW dużym stopniuW bardzo dużym stopniu
Inwestycje w turystykę
Inwestycje w edukację
Inwestycje w ochronę zdrowia
Inwestycje w infrastrukturę drogową
Inwestycje w ochronę środowiska


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .