Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena skuteczności metod fizjoterapeutycznych w leczeniu spastyczności u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu w opinii fizjoterapeutów

1. Płeć:
kobieta
mężczyzna
2. Wiek:
25-35 lat
36-45 lat
46-55 lat
56-65 lat
3. Wykształcenie w kierunku fizjoterapii:
Wyższe
Policealne
4. Status zawodowy:
Pracujący
Niepracujący
Praktykant
5. Doświadczenie zawodowe:
<10 lat
10-20 lat
21-30 lat
>70 lat
6. W jakim czasie po udarze większość Pańskich pacjentów rozpoczęła rehabilitację?
7. Jak często w ostatnim pół roku pracy zawodowej spotykał się Pan/Pani z chorymi po udarze niedokrwiennym mózgu?
1-2 pacjentów/ miesiąc
3-4 pacjentów/ miesiąc
5-6 pacjentów/ miesiąc
7 i więcej
8. U Pańskich pacjentów spastyczność występuję najczęściej:
W kończynie dolnej
W kończynie górnej
W kończynie dolnej i górnej
9. Pacjenci są najczęściej w wieku:
<60 lat
>/60 lat
10. Jak często Pani/Pana pacjenci po udarze niedokrwiennym mózgu borykają się ze spastycznością?
Bardzo często
Często
Przeciętnie
Rzadko
Bardzo rzadko
11. Pani/Pana pacjenci korzystają z terapii:
Prywatnie
Na NFZ
12. Jak długo trwa terapia:
2-4 tygodni
5-8 tygodni
9-12 tygodni
13 tygodni i więcej
13. Czy Pańscy pacjenci często są poddawani ostrzykiwaniom toksyną botulinową?
Bardzo rzadko
Rzadko
Przeciętnie
Często
Bardzo często
14. Jakich testów używa Pan/Pani, aby zbadać pacjenta pod kątem spastyczności? (można zaznaczyć więcej niż jeden)
Skala Ashworth
Zmodyfikowana skala Ashworth
Skala Tardieu
Skala napięcia mięśni przywodzicieli (Adductor Tone Rating Scale)
Skala Brunstrom
15. Jaką formę terapii stosuje Pani/Pan najczęściej, aby przeciwdziałać spastyczności?
Fizykoterapię
Kinezyterapię
16. Jaką formę fizykoterapii stosuje Pan/Pani, aby przeciwdziałać spastyczności? Proszę ocenić jej skuteczność. (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
12345678910
Elektrostymulacja
TENS
FES
Krioterapia
Magnetoterapia
12345678910
17. Jaką metodę terapii stosuje Pani/Pan w leczeniu spastyczności? Proszę ocenić jej skuteczność. (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
12345678910
PNF
NDT Bobath
Metoda Vojty
12345678910
Metoda Brunstrom
18. Z jakiej dodatkowej formy terapii korzysta Pan/Pani w leczeniu spastyczności? Proszę ocenić jej skuteczność. (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
12345678910
Terapia tkanek miękkich
Streching
Akupunktura
12345678910
Taping
19. Jak Pani/Pan sądzi: fizjoterapia w przypadku spastyczności jest:
Zbędna
Mało pomocna
Pomocna
Niezbędna
Nie do zastąpienia
20. Czy pacjenci dostają do wykonania zadania w domu?
Tak
Nie
21. Jakiego typu są to ćwiczenia?
22. Czy w terapii wykorzystywał Pan/Pani spastyczność do uzyskania funkcji?
Tak
Nie
23. Do uzyskania jakiej funkcji? (jeśli w pytaniu 22 odp. TAK)
Chód
Chwyt


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .