Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

LOSY ABSOLWENTÓW

* 1. Podaj rok ukończenia szkoły
( wybierz jedną odpowiedź )
2012
2013
2014
* 2. Płeć
( wybierz jedną odpowiedź )
Kobieta
Mężczyzna
* 3. Co robisz obecnie ?
( wybierz jedną odpowiedź )
Uczę się
Pracuję
Uczę się i pracuję
* 4. Jeżeli się uczysz zaznacz formy kształcenia
( wybierz jedną odpowiedź )
liceum ogólnokształcące
liceum zawodowe
technikum
szkoła zawodowa
Inne opcje
* 5. Czym kierowałeś się przy wyborze szkoły średniej?
( wybierz maksymalnie 3 odpoweidzi )
zainteresowaniami
wiedzą zdobytą w szkole
ceną za naukę
odległością szkoły od domu
ilość chętnych na jedno miejsce
wybrałem inny kierunek, ale się nie dostałem
przypadek
6. Jakie wiadomości i umiejętności zdobyte w naszej szkole wykorzystujesz obecnie ?
( wybierz maksymalnie 3 odpowiedzi )
Wiedza z przedmiotów ogólnych
Umiejętność uczenia się
Obsługę komputera
Zajęcia praktyczne
Wiedza z języków obcych
Inne opcje
* 7. Czy szkoła dobrze przygotowała cię do dalszej nauki ?
( wybierz jedną odpowiedź )
Nie przygotowała w ogóle
Przygotowała słabo
Przygotowała wystarczająco
Przygotowała dobrze
Przygotowała bardzo dobrze
Przygotowała rewelacyjnie
* 8. Czy jako absolwent dostrzegasz potrzebę wprowadzenie w szkole zmian, które ułatwiłyby następnym rocznikom start w dorosłość ?
( wybierz jedną odpowiedź )
nie
nie potrafię powiedzieć
tak
9. Jeżli odpowiedziałeś " tak" na pytanie nr 8, to proszę o napisanie jakie zmiany twoim zdaniem powinny być wprowadzone w naszj szkole, aby ułatwić start w dorosłość następnym rocznikom?
* 10. Dokonany przed laty wybór Gimnazjum nr 3 w Legionowie oceniam jako:
( wybierz jedną odpowiedź )
Trafny
Błędny
Nie mam zdania


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .