Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

„iCyberMax s.c. mająca wpływ na podjęcie współpracy przez klienta i jej przebieg”

1. W jaki sposób uzyskał/a Pan/i informacje o firmie CyberMax s.c.?
Internet
Inni Klienci
Kontakt bezpośredni (z przedstawicielem lub pracownikiem firmy)
Targi
2. Jakie czynniki zdecydowały o tym, że rozpoczął/a Pan/i współpracę z firmą CyberMax s.c. (proszę wybrać maksymalnie 3 czynniki)?
Rekomendacja znajomego
Oferta usług marketingowych firmy
Strona internetowa firmy
Ceny usług firmy
Promocje proponowane przez firmę
Zakres wykonywanych usług
3. Czy jest Pan/i zadowolony/a ze współpracy z firmą CyberMax s.c.?
Tak
Nie
4. Z jakich usług proponowanych przez firmę korzysta Pan/i?
Zmiana operatora telefonicznego na Telefonię Internetową VolP
Zakup sprzętu komputerowego
Zakup urządzeń sieci bezprzewodowej
Serwis sprzętu teleinformatycznego
Podłączenie i obsługa sieci internetowej
5. Proszę ocenić stopień zadowolenia z uzyskiwania informacji z materiałów reklamowych i środków komunikacji internetowej firmy.
Bardzo wysokoWysokoPrzeciętnieNiskoBardzo nisko
Strona WWW
E-mail
EBOK
Helpdesk
6. Czy na stronie internetowej firmy znajdują się wszelkie interesujące Pana/ią informacje?
Tak
Nie
7. Z jakich form komunikacji internetowych proponowanych przez firmę korzysta Pan/i najczęściej (proszę podać maksymalnie dwie)?
8. Dlaczego korzysta Pan/i głównie z powyższych form komunikacji?
9. Czy jest Pan/i zadowolony/a z wymienionych w pytaniu 7 form komunikacji internetowej?
Tak
Przeważnie tak
Przeważnie nie
Nie
10. Czy korzystał/a Pan/i kiedykolwiek z innych form komunikacji proponowanych przez firmę?
Nie
Tak
11. Proszę uzasadnić swój powyższy wybór.
12. Czy zdarzyło się Panu/i nie otrzymać odpowiedzi na e-mail wysłany do działu obsługi klienta?
Tak
Nie
Nie pamiętam
13. Czy słyszał Pan/i i promocjach proponowanych przez firmę CyberMax s.c.?
Tak
Nie
14. Jeśli tak, to z jakiego źródła?
Ze strony internetowej
Od znajomych
Jestem stałym klientem, otrzymuję informację o promocjach drogą poczty elektronicznej
Inne
15. Jak bardzo według Pana/i promocje wpływają na decyzję o podjęciu współpracy z firmą CyberMax s.c.?
Bardzo
Trochę
Nie wpływają
16. Co według Pana/i firma powinna wprowadzić do swojej kampanii promocji sprzedaży, aby stała się ona bardziej atrakcyjna dla klienta?
17. Które według Pana/i formy promocji firmy (np. strona WWW, e-maile promujące firmę) mają największy wpływ na podjęcie decyzji o chęci skorzystania z usług CyberMax s.c.? Dlaczego?
18. Czy uważa Pan/i, że należy wprowadzić nowe formy (w tym internetowe) promujące usługi firmy?
Tak
Nie
19. Jeśli tak, to jakie?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance