Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

KIWI Portal

1. Uzupełnij wymagane dane:
Imię i nazwisko / Nazwa firmy
Województwo
Miasto
Kod pocztowy
Adres email
Numer telefonu
KIWI Portal jest serwisem zapowiadającym wydarzenia z blisko 300 kategorii tematycznych. Celem ankiety jest zebranie informacji o wydarzeniach odbywających się w ramach każdej nich. Uzyskane informacje pozwolą nam lepiej zapoznać się ze specyfiką wybranej przez Ciebie dziedziny i dopasować współpracę do Twoich możliwości. Wśród tak licznych i zróżnicowanych kategorii znajdują się takie, których specyfika wykracza poza powszechnie przyjęte ramy. Dlatego też pytania, których odpowiedzi wydają się oczywiste w kontekście wybranej przez Ciebie kategorii, w innej mogą budzić duże wątpliwości. Np. wydarzenia w ramach kategorii "Muzyka" odbywają się ze stałą częstotliwością przez cały rok. Inaczej wygląda to w kategoriach powiązanych z łowiectwem, w których częstotliwość wydarzeń jest ściśle związana z sezonami na polowania. Udzielając odpowiedzi na pytania należy również wziąć pod uwagę charakter wydarzeń w danej kategorii, np. wydarzenia w ramach kategorii "Piłka nożna" nie ograniczają się jedynie do meczy, ale obejmują także spotkania z zawodnikami bądź specjalne treningi, podczas których można podejrzeć zawodowców itp.

Ankieta jest kierowana do osób będących specjalistami w wybranych dziedzinach, a uzyskane informacje będą mieć wpływ na funkcjonowanie KIWI Portal. Pamiętaj, że każde z pytań dotyczy kategorii wydarzeń, którą wskażesz w punkcie 3.

* 2. Zapoznaj się z drzewem kategorii wydarzeń na stronie internetowej www.kiwiportal.pl i wpisz dokładną nazwę kategorii, którą chcesz się zajmować, np. Sport -> Sporty motorowe -> Żużel
* 3. Czy mógłyś wprowadzać wydarzenia odbywające się w ramach wybranej kategorii z terenu całej Polski?
Tak
Nie
* 4. Podaj orientacyjną ilość wydarzeń, jaka odbywa się w ramach wybranej przez Ciebie kategorii w ciągu miesiąca:
w Twoim województwie:
w całej Polsce:
* 5. Czy istnieją regiony, w których wydarzenia odbywają się ze znacznie większą częstotliwością, niż w pozostałej części kraju?
Nie
Tak
* 6. Czy wydarzenia z wybranej kategorii odbywają się sezonowo?
Nie
Tak
* 7. Wymień wszystkie rodzaje obiektów (np. dom kultury, hala sportowa, ośrodek rekreacyjny) w których odbywają się wydarzenia w ramach wybranej przez Ciebie kategorii. Pamiętaj, by wypisać również obiekty nietypowe.
* 8. Zapoznaj się z charakterystyką wydarzeń na stronie internetowej http://www.kiwiportal.pl/o-wydarzeniach. Czy w Twoim zdaniem mogą wystąpić problemy z rozróżnieniem, co w rozumieniu KIWI jest wydarzeniem, a co nie?
Nie
Tak
* 9. Czy podział kategorii zamieszczony na stronie, budzi wątpliwości jakie wydarzenia powinieneś zamieścić w tej, którą wybrałeś?
Nie
Tak
* 10. W KIWI Portal wydarzenia są podzielone na blisko 300 kategorii. Czy uważasz, że ta, którą wybrałeś powinna zostać połączona z inną?
Nie
Tak
* 11. Wymień znane Ci firmy, instytucje, fundacje organizujące wydarzenia w kategorii, którą wybrałeś. Przy każdej zamieść adres strony internetowej.
* 12. Wymagamy, aby przy każdym wprowadzonym do bazy wydarzeniu został podany jego organizator. Czy mogą wystąpić problemy z jego ustaleniem?
Nie
Tak
13. Jakie inne problemy mogą wyniknąć w trakcie współpracy z KIWI Portal?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance