Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta konkurencyjności turystyki rowerowej województwa podlaskiego.

1. Proszę wymienić z czym pod względem turystycznym kojarzy się Panu/Pani województwo podlaskie?
2. Jak Pan/Pani ocenia atrakcyjność województwa podlaskiego na rynku turystycznym?
zdecydowanie atrakcyjne
raczej atrakcyjne
średnio atrakcyjne
raczej nie atrakcyjne
zdecydowanie nie atrakcyjne
3. Jakie według Pana/Pani województwa Polski są bardziej konkurencyjne pod względem turystycznym od województwa podlaskiego? Proszę wpisać 3 najatrakcyjniejsze.
4. W skali od 1 do 5 jak oceniłby/aby Pan/Pani pozycję konkurencyjną województwa podlaskiego na tle województwa dolnośląskiego i zachodniopomorskiego?
1 oznacza niską pozycję konkurencyjną, a 5 wysoką pozycję konkurencyjną.
5. Proszę wymienić z jakimi formami działalności turystycznej kojarzy się Panu/Pani termin turystyka aktywna?
6. Czy Pan/Pani uprawia turystykę aktywną?
Jeśli nie, proszę przejść do pytania 8.
tak
nie
7. Jakie Pan/Pani preferuje formy turystyki aktywnej? Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 form turystyki aktywnej.
turystyka rowerowa
kajakarstwo
turystyka piesza (np. spacery)
jeździectwo konne
narciarstwo
pływanie
wioślarstwo
snowboarding
8. Jakie obszary Pan/Pani preferuje przy uprawianiu form turystyki aktywnej?
miasto
wieś
morze
góry
jeziora
9. Czy Pan/Pani jeździ rowerem?
tak codziennie
tak kilka razy w tygodniu
tak kilka raz w miesiącu
nie
10. Czy Pan/Pani bierze udział w wyprawach turystyki rowerowej?
tak raz na tydzień
tak raz na miesiąc
tak raz na rok
tak kilka razy w miesiącu
tak kilka razy w roku
nie
11. Czy Pana/Pani zdaniem województwo podlaskie jest konkurencyjne pod względem turystyki rowerowej?
tak
nie
nie mam zdania
12. Jak ocenia Pan/Pani poziom infrastruktury rowerowej województwa podlaskiego?
Bardzo wysokoRaczej wysokoŚrednioRaczej niskoBardzo niskoNie mam zdania
Sieć ścieżek i szlaków rowerowych
Wypożyczalnie rowerów
Dostępność informacyjna (foldery, przewodniki rowerowe)
Imprezy związane z turystyką rowerową
Oznakowanie szlaków i tras rowerowych
Dostępność komunikacyjna do szlaku/trasy rowerowej
Infrastruktura turystyczna przy szlakach i trasach rowerowych (np. wiaty, ławki, stoliki)
13. Czy ma Pan/Pani informacje o szlakach rowerowych województwa podlaskiego?
Jeśli tak proszę podać nazwę znanego szlaku rowerowego?
tak
nie
14. Jakie według Pana/Pani województwa Polski są bardziej atrakcyjne pod względem turystyki rowerowej od województwa podlaskiego? Proszę podać 3 najatrakcyjniejsze.
15. Czy korzystał/a Pan/Pani z turystyki rowerowej w innymi województwie niż województwo podlaskie?
Jeśli tak, proszę podać gdzie.
tak
nie
16. Czy według Pana/Pani województwo zachodniopomorskie jest bardziej konkurencyjne pod względem turystyki rowerowej od województwa podlaskiego. Jeśli nie proszę przejść do pytania 18.
zdecydowanie tak
raczej tak
nie mam zdania
raczej nie
zdecydowanie nie
17. Jakie czynniki składające się na turystykę rowerową według Pana/Pani są bardziej konkurencyjne w województwie zachodniopomorskim od województwa podlaskiego?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 czynniki.
liczba szlaków rowerowych
jakość przygotowanych tras i szlaków rowerowych
infrastruktura towarzysząca turystyki rowerowej (wiaty, miejsca do odpoczynku przy trasach i szlakach)
oznakowanie szlaków i tras rowerowych
baza noclegowa przy trasach i szlakach
baza gastronomiczna przy trasach i szlakach
dostępność komunikacyjna tras i szlaków
dostępność informacyjna turystyki rowerowej
18. Czy według Pana/Pani województwo dolnośląskie jest bardziej konkurencyjne pod względem turystyki rowerowej od województwa podlaskiego. Jeśli nie proszę przejść do pytania 20.
zdecydowanie tak
raczej tak
nie mam zdania
raczej nie
zdecydowanie nie
19. Jakie czynniki składające się na turystykę rowerową według Pana/Pani są bardziej konkurencyjne w województwie dolnośląskim niż w województwie podlaskim?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 czynniki.
liczba szlaków rowerowych
jakość przygotowanych tras i szlaków rowerowych
infrastruktura towarzysząca turystyki rowerowej (wiaty, miejsca do odpoczynku przy trasach i szlakach)
oznakowanie szlaków i tras rowerowych
baza noclegowa przy trasach i szlakach
baza gastronomiczna przy trasach i szlakach
dostępność komunikacyjna tras i szlaków
dostępność informacyjna turystyki rowerowej
20. Jakie czynniki zachęcają do korzystania z turystyki rowerowej na obszarze województwa podlaskiego?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 czynniki.
liczba szlaków i tras rowerowych
dostępność komunikacyjna do szlaków i tras rowerowych
infrastruktura turystyczna przy szlakach i trasach rowerowych
lasy, świeże powietrze
czyste, nieskażone środowisko
unikatowy krajobraz
niewielki ruch samochodowych w obrębie szlaków i tras turystycznych
dobra oferta noclegów i wyżywień w okolicy szlaków i tras rowerowych
unikalne walory przyrodnicze
walory kulturowe (zabytki, obiekty sakralne, miejsc pamięci itp.)
21. Jakie czynniki zniechęcają do korzystania z turystyki rowerowej na obszarze województwa podlaskiego?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 czynniki.
długi lub skomplikowany dojazd z miejsca zamieszkania
monotonia krajobrazu
nadmierny ruch samochodowy
utrudnienia w jeździe (piach, błoto)
brak odpowiedniej oferty noclegów i wyżywienia w obrębie szlaków
zbyt trudne technicznie trasy
22. Z jakich źródeł korzysta Pan/Pani podczas czerpania informacji na temat turystyki rowerowej województwa podlaskiego?
Internet
foldery, przewodniki
punkty informacji turystycznej
znajomi, rodzina
23. Jakie według Pana/Pani kierunki działań samorządów terytorialnych mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności turystyki rowerowej województwa podlaskiego?
Proszę zaznaczyć 3 odpowiedzi. Z uwzględnieniem najważniejszych i najmniej ważnych.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej
  •   rozbudowa sieci szlaków rowerowych
  •   rozwój kanałów komunikacji i informacji turystycznej
  •   poprawa promocji turystyki rowerowej regionu
  •   organizacja większej liczby imprez związanych z turystyką rowerową
  •   rozbudowa bazy noclegowej i gastronomicznej w pobliżu szlaków i tras rowerowych


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .