Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Samotne macierzyństwo

1. Jakie są powody samotnego rodzicielstwa w Pani przypadku?
a) własny wybór
b) porzucenie przez partnera
c) rozwód
d) praca poza miejscem zamieszkania
e) śmierć partnera
f) inny powód, proszę podać jaki?
2. Czy ma Pani pracę?
a) tak, mam stała pracę
b) tak, mam pracę ale dorywczą
c) nie, nie mam pracy
3. Jakie ma Pani źródła dochodu?
a) świadczenia alimentacyjne
b) pomoc z MOPS
c) pomoc ze strony rodziców
d) praca
e) inne (jakie?)
4. Czy otrzymuje Pani alimenty?
a) tak
b) nie
c) nie dotyczy
5. Czy oprócz Pomocy Ośrodka korzysta Pani jeszcze z jakichś innych form pomocy?
a) nie,
b) tak, pomaga mi rodzina
c) tak, korzystam z form pomocy rożnych instytucji
d) tak, pomaga ojciec dziecka
e) tak, pomagają znajomi
f) tak, inne powody, jakie?
6. Jaka atmosfera panuje w schronisku w, którym Pani przebywa?
a) bardzo dobra
b) dobra
c) przeciętna
d) nie zastanawiałam się nad tym
e) niezbyt dobra, jeśli tak to z jakiego powodu?
7. Czy ojciec dziecka, interesuje się nimi?
a) tak
b) sporadycznie
c) nie
8. Czy otrzymuje Pani pomoc od ojca dziecka/dzieci?
a) nie
b) tak, jakiego rodzaju?
9. Czy według własnej opinii radzi sobie Pani z wychowaniem dziecka bez ojca?
a) tak
b) raczej tak
c) trudno powiedzieć
d) raczej nie
e) nie
10. Jak ocenia Pani swój kontakt z dzieckiem/dziećmi?
a) bardzo dobry
b) dobry
c) przeciętny
d) neutralny
e) niezbyt dobry
f) zły
11. Jak Pani status samotnej matki odbiera otoczenie? (np. szkoła dziecka, pracodawcy, rodzina itp.)
a) bardzo dobrze
b) dobrze
c) obojętnie
d) raczej źle, dlaczego?
e) bardzo źle, dlaczego?
12. Proszę ocenić postępy swojego dziecka w nauce:
a) bardzo dobrze się uczy
b) dobrze się uczy
c) wyniki w nauce są przeciętne
d) ma nieliczne problemy w nauce
e) ma bardzo duże problemy (z czym dziecko ma największy problem, na czym polegają te problemy?)
13. Czy często rozmawia Pani z dzieckiem?
a) nie
b) tak
14. Jak ocenia Pani stosunek pracowników placówki do ich mieszkańców?
a) pozytywny: służą pomocą i radą
b) pozytywny: udzielają konkretnego wsparcia
c) neutralny
d) negatywny/ w przypadku tej odpowiedzi proszę o sprecyzowanie
15. Jak czuje się Pani przebywając w ośrodku?
a) bardzo dobrze
b) dobrze
c) neutralnie
b) źle/ jeśli tak to jakie czynniki mają na to wpływ?
16. Czy zauważyła Pani u swojego dziecka/dzieci jakieś przejawy negatywnych zachowań?
a) nie
b) tak, jakie?
17. Czy w związku z sytuacją rodzinną pojawiły się problemy w wychowaniu dziecka/dzieci?
a) nie
b) tak, jakie?
18. Czy w Pani rodzinie występują/ały trudności?
Proszę zaznaczyć wszystkie występujące
a) uzależnienie od alkoholu lub narkotyków
b) przemoc fizyczna lub psychiczna członków rodziny
c) długotrwałe bezrobocie
d) nie dotyczy
e) trudności opiekuńczo-wychowawcze dotyczące dzieci, (jeśli tak proszę określić czego dotyczą?)
19. Czy w z związku z samotnym macierzyństwem doświadcza Pani wymienionych emocji, uczuć?
Jeżeli tak, proszę o zaznaczenie wszystkich występujących
a) złość, gniew
b) rezygnacja
c) obojętność
d )rozpacz
e) ulga
f) smutek
g) spokój
h) wolność
i) nie zastanawiałam się nad tym
20. W jakim jest Pani wieku?
a) poniżej 20 lat
b) 20-35 lat
c) 36-45
d) powyżej 45 lat
21. Jakie ma Pani wykształcenie?
a) podstawowe
b) gimnazjalne
c) zawodowe
d) średnie
e) wyższe
f) inne, jakie?
22. Ile ma Pani dzieci?
a) jedno
b) dwoje
c) troje
d) czworo i więcej (jeśli tak to konkretna liczba)
Dziękuje za udział w badaniu


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .