Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ruch JOW - co powinno być zawarte w programie ruchu?

1. Czy w pierwszej turze wyborów prezydenckich w maju 2015 roku głosowałeś(aś) na Pawła Kukiza?
Tak
Nie, głosowałem na innego kandydata
Nie, nie brałem udziału w głosowaniu
2. Czy poprzesz w referendum propozycję wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do sejmu?
Tak
Nie
Nie wezmę udziału w referendum
3. Czy w jesiennych wyborach parlamentarnych poprzesz kandydatów Ruchu JOW?
Tak
Nie
Nie wezmę udziału w wyborach
4. Które z podanych postulatów uważasz za niezbędne do wprowadzenia w życie? Dowolna liczba odpowiedzi.
Jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do sejmu.
Łatwiejsza możliwość przeprowadzania referendum.
Likwidacja funkcji premiera, prezydent głową rządu.
Likwidacja senatu.
Przywrócenie kary śmierci.
Bezpłatne autostrady i drogi ekspresowe.
Podniesienie płacy minimalnej do poziomu 60% średniej krajowej.
Podniesienie o minimum 50% kwoty wolnej od podatku.
Zakaz handlu w niedziele i święta.
Likwidacja obowiązku szkolnego dla sześciolatków.
Likwidacja gimnazjów.
Wycofanie obecnie obowiązującej ustawy emerytalnej.
5. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
6. Przedział wiekowy
Do 20 lat
21-30
31-40
41-50
51-60
Powyżej 60 lat
7. Miejsce zamieszkania
Wieś
Miasto do 10 tysięcy mieszkańców
Miasto od 10 do 50 tysięcy mieszkańców
Miasto od 50 do 100 tysięcy mieszkańców
Miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców
Poza granicami Polski


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .