Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Obecność używek w życiu osób uprawiających sport

* 1. Co rozumiesz poprzez termin „używka”?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
Alkohol
Narkotyki
Papierosy
Kawa
Napoje energetyczne
Dopalacze
Środki odurzające
Lekarstwa
Zło
Choroba
Odstresowanie
Przyjemność
Relaks
* 2. Które z niżej wymienionych używek już próbowałeś/łaś ?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
Alkohol
Narkotyki
Papierosy
Dopalacze
* 3. Jak często zażywasz narkotyki?
Można wybrać tylko jedną odpowiedź.
Codziennie
Raz w tygodniu
Raz w miesiącu
Kilka razy w miesiącu
Okazjonalnie
Nie zażywam
* 4. Czy palisz papierosy?
Można wybrać tylko jedną odpowiedź.
Tak
Nie
Okazjonalnie
5. Ile sztuk papierosów dziennie wypalasz ?
(Nie dotyczy osób niepalących)
Mniej niż 5 sztuk
Od 6-15 sztuk
Paczkę
Więcej niż paczkę
* 6. Jak często pijesz alkohol?
Można wybrać tylko jedną odpowiedź.
Codziennie
Raz w tygodniu
Raz w miesiącu
Kilka razy w miesiącu
Okazjonalnie
W ogóle nie piję


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .