Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wycieczki rowerowe organizowane przez kolo PTTK Ramża jako narzędzie zarządzania rozwojem i promocją turystyki Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.

* 1. Jak często korzysta Pan(i) z roweru?
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Kilka razy w roku
* 2. Do jakich celów służy Panu(i) rower?
Można zaznaczyc więcej niz jedną odpowiedź.
Do celów rekreacyjnych/zdrowotnych
Do uprawiania sportu
Dojazd do pracy/szkoły
Dojazd na zakupy
* 3. Czy należy Pan(i) do jakiejkolwiek organizacji zrzeszających rowerzystów?
Tak
Nie
* 4. Czy korzysta Pan(i) ze ścieżek rowerowych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 5. Czy uważa Pan(i), że ilość ścieżek rowerowych jest wystarczająca?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 6. W jakim celu korzysta Pan(i) ze ścieżek rowerowych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny?
Uczestnictwo w rowerowym rajdzie
Szybszy i bezpieczniejszy dojazd do miast/pracy
Chęć podziwiania walorów przyrodniczych gminy
Chęć zwiedzenia zabytków gminy
Bezpieczny przejazd na terenie gminy
* 7. Czy uczestniczy Pan(i) w wycieczkach rowerowych organizowanych przez Koło PTTK "Ramża"?
Tak
Nie
* 8. W jakim celu uczestniczy Pan(i) w wycieczkach rowerowych?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
Wypoczynek
Rekreacja
Chęć rywalizacji
Poznanie nowych ludzi
Poznanie walorów turystycznych gminy
* 9. Czy Pana(i) zdaniem wycieczki rowerowe Koła PTTK "Ramża" są dobrze zorganizowane?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 10. Czy Pana(i) zdaniem liczba członków koła PTTK "Ramża" wpływa na ilość i jakość organizowanych wycieczek rowerowych?
Tak
Nie
* 11. Czy Pana(i) zdaniem wiek członków koła PTTK "Ramża" ma znaczenie dla rozwoju turystyki Gminy? Dlaczego?
* 12. Z jakich źródeł dowiaduje się Pan(i) o danej wycieczce rowerowej?
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   Ulotki
  •   Billboardy
  •   Plakaty
  •   Znajomi/Rodzina
  •   Filmy promocyjne
  •   Artykuły w lokalnej prasie
  •   Portale społecznościowe
  •   Strony WWW
* 13. Jak ocenia Pan(i) wycieczki rowerowe organizowane przez Koło PTTK "Ramża" pod względem następujących wytycznych:
Bardzo słaboSłaboPrzeciętnieDobrzeBardzo dobrze
Infomowanie o wycieczce
Wyznaczenie trasy
Ilość walorów turystycznych mijanych po drodze
Przekazywanie informacji o atrakcjach turystycznych
Bezpieczeństwa podczas przejazdu( w tym opieka medyczna)
Zaangażowania organizatorów
* 14. Czy uważa Pan(i) że organizacja wycieczek rowerowych przyczynia się do promocji Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny?
Tak
Nie
* 15. Czy uważa Pana(i) że wycieczki rowerowe są narzędziem wpływającym na rozwój turystyki w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny? Dlaczego?
* 16. Czy uważa Pan(i) ze dzięki organizacji takich wycieczek rozwija się turystyka Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 17. Czy na przestrzeni ostatnich lat zauważył(a) Pan(i) wzrost rozwoju turystyki w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 18. Pana(i) zdaniem wycieczki rowerowe mają pozytywny czy negatywny wpływ na promocję i rozwój turystyki w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny? Dlaczego?
* 19. Czy podczas przejażdzki rowerowej odwiedza Pan(i) atrakcje turystyczne w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny?
Tak
Nie
* 20. Czy słyszał(a) Pan(i) o możliwości zdobywania odznaki "Przyjaciel Czerwionki-Leszczyn?
Tak
Nie
* 21. Czy Pana(i) zdaniem projekt "Przyjaciel Czerwionki-Leszczyn" przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 22. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 23. Wiek
* 24. Miasto
* 25. Status zawodowy
Uczeń/Student
Pracujący
Bezrobotny
Emeryt/Rencista


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .