Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Jestem studentką III roku Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej i obecnie piszę pracę licencjacką na temat czasu wolnego dzieci 5- i 8-letnich. Z tego powodu zwracam się do Państwa z prośbą o podanie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Badanie jest zupełnie anonimowe, a wyniki zostaną wykorzystane jedynie w celach naukowych.

Kwestionariusz ankiety do rodziców dzieci 5- i 8- letnich

* 1. Wiek dziecka
5 lat
8 lat
* 2. Płeć dziecka
Dziewczynka
Chłopiec
* 3. Struktura rodziny
Pełna
Niepełna
* 4. Wykształcenie rodziców
podstawowezawodoweśredniewyższe
Matka
podstawowezawodoweśredniewyższe
Ojciec
* 5. Liczba dzieci w rodzinie i ich wiek
Jedno
Dwoje
Troje
Więcej
* 6. Czy dziecko ma własny pokój?
Tak
Nie
* 7. Warunki materialne
Bardzo dobre
Dobre
Przeciętne
Złe
Na granicy ubóstwa
* 8. Ile czasu wolnego ma Państwa dziecko po zajęciach w przedszkolu lub w szkole?
1-2
3-4
5-6
Więcej
* 9. Co najczęściej robi Państwa dziecko w czasie wolnym?
Ogląda telewizję
Czyta książki
Korzysta z komputera
Spotyka się z przyjaciółmi
Uprawia sport
Przebywa na powietrzu
Rysuje, maluje
Uczęszcza na zajęcia dodatkowe
* 10. Ile czasu dziennie Państwa dziecko poświęca na te czynności?
wcale1/2 godziny1 godzinę2 godziny3 godzinywięcej
Ogląda telewizję
Czyta książki
Korzysta z komputera
Spotyka się z przyjaciółmi
Uprawia sport
Przebywa na powietrzu
Rysuje, maluje
Uczęszcza na zajęcia dodatkowe
* 11. Proszę wskazać co najczęściej robią Państwo wspólnie z dzieckiem
Spacer
Wycieczki rowerowe
Kino
Teatr
Oglądanie telewizji
Uprawianie sportu
Odwiedziny u rodziny
Gry planszowe
Wyjście na basen/ lodowisko
* 12. Jak często poświęcają Państwo czas na te czynności?
CodziennieKilka razy w tygodniuRaz w tygodniuKilka razy w miesiącuRaz w miesiącuRzadziej
Spacer
Wycieczki rowerowe
Kino
Teatr
Oglądanie telewizji
Uprawianie sportu
Odwiedziny u rodziny
Gry planszowe
Wyjście na basen/ lodowisko
* 13. Kto decyduje o tym, jak dziecko będzie spędzać czas wolny?
Dziecko
Matka
Ojciec
Rodzice i dziecko
Dziadkowie
* 14. Z kim najczęściej dziecko spędza czas wolny?
Samotnie
Z rodzicami
Z rodzeństwem
Z dziadkami
Z przyjaciółmi
Trudno powiedzieć
* 15. Gdzie najczęściej Państwa dziecko spędza ferie i wakacje?
W domu
U rodziny
Na kolonii
Na wczasach z rodzicami w Polsce
Na wczasach z rodzicami za granicą
* 16. Jaki sprzęt do rekreacji Państwo posiadają?
Huśtawka
Piaskownica
Trampolina
Rowery
Piłki
Narty
* 17. Jaki sprzęt i w jakiej liczbie Państwo posiadają?
Telewizor
Komputer
Radio
DVD
Tablet
* 18. Jaki sprzęt znajduje się w pokoju Państwa dziecka?
Telewizor
Komputer
Radio
DVD
* 19. Czy są Państwo zadowoleni ze spędzania czasu wolnego?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
* 20. Co uniemożliwia Państwu atrakcyjniejsze spędzanie czasu wolnego?
Brak środków finansowych
Brak czasu
Trudno powiedzieć


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo!