Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dla Franczyzobiorców sieci "Stokrotka"

* 1. Skąd dowiedział/ a się Pan/i o istnieniu konceptu franczyzowego sieci Stokrotka Sp. z o. o.?
Manager Rozwoju sieci Stokrotka Sp. z o. o. Serwis www. Prasa branżowa/Reklama w sklepie
Od znajomych Inne - podaj jakie ...........................................................................................................................................................
* 2. Który element pakietu franczyzowego zadecydował o tym, że podpisał/a Pan/Pani umowę franczyzową z firmą Stokrotka Sp. z o. o.?
* 3. Który element pakietu franczyzowego na "dzień dzisiejszy" jest z Pani/Pana punktu widzenia najbardziej istotny przy prowadzeniu sklepu?
* 4. Jak w skali od 1 do 5 ocenia Pani/Pan współpracę franczyzową z siecią "Stokrotka Sp. z o. o." w podanych obszarach?
1 niewystarczająco2 wystarczająco3 średnio4 dobrze5 bardzo dobrze
Obszar handlowy
oferta towarów w CD (liczba dostępnych indeksów)
warunki zakupu towarów z CD Stokrotka
* 5. Jaki obszar współpracy według Pani/Pana funkcjonuje najgorzej i dlaczego?
* 6. Co sugerowałby/sugerowałaby Pan/Pani zmienić w ofercie franczyzowej?
* 7. Czy otworzyłaby/otworzyłby Pani/Pan z siecią Stokrotka kolejną lokalizację?
Dziękujemy Państwu za czas poświęcony na wypełnienie ankiety!


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .