Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kary i nagrody w wychowaniu małego dziecka

Nazywam się Monika Guzowska i jestem studentką III roku pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu na temat kar i nagród w wychowaniu małego dziecka, które posłuży mi jako narzędzie do mojej pracy licencjackiej.

Wypełnienie poniższej ankiety zajmuje ok. 15 minut. Polega na udzieleniu odpowiedzi na 17 pytań, które są kierowane do rodziców dzieci w przedziale wiekowym 0-4 lata. Badanie jest anonimowe, a zgromadzone wyniki zostaną użyte wyłącznie do mojej pracy. W każdej chwili można się wycofać z badania. W celu uzyskania informacji o wynikach moich analiz przedstawionych w postaci zbiorczej, proszę napisać e-mail na adres: monika.guzowska@student.uw.edu.pl

Z góry dziękuje osobom, które wezmą udział w ankiecie.


* 1. 1. Według Pana/i kary są:
Proszę o wybranie jednej z poniższych odpowiedzi.
• nieuniknione w wychowaniu małego dziecka. Powinny funkcjonować na zasadzie akacji i reakcji, czyli stosowane za każdym razem gdy dziecko zachowuje się nie zgodnie z naszymi oczekiwaniami
• powinno się z nich korzystać sporadycznie, gdy inne metody takie jak tłumaczenie i prośby nie zdają egzaminu
• nie powinno się stosować kar, ponieważ mogą negatywnie wpłynąć na późniejsze życie dziecka
* 2. Według Pana/Pani zachowanie dziecka na które należy zareagować używając kary to:
Proszę o wybranie jednego z trzech wariantów w każdym wierszu.
ZawszeCzasamiNigdy
ZawszeCzasamiNigdy
Nie wykonywanie poleceń rodziców
ZawszeCzasamiNigdy
Nieuzasadniony płacz i krzyk
ZawszeCzasamiNigdy
Próba podporządkowania sobie otoczenia
ZawszeCzasamiNigdy
Popsucie zabawki
ZawszeCzasamiNigdy
Agresja dziecka (bicie)
ZawszeCzasamiNigdy
Używanie przemocy słownej
ZawszeCzasamiNigdy
Bunt przy porannym wstawaniu do przedszkola
ZawszeCzasamiNigdy
Nie dokończenie posiłku
ZawszeCzasamiNigdy
Mówienie rodzicom „Nie kocham Cie”
* 3. Jaka według Pani/Pana jest skuteczność wymienionych poniżej kar:
Proszę o wybór jednej z pięciu możliwości, gdzie 0 oznacza brak a 4 maksimum skuteczności:
01234
Odmówienie wspólnie spędzonego czasu / zabawy
Odizolowanie dziecka
Naprawienie wyrządzonej krzywdy
Ośmieszanie, wyśmiewanie
Ignorowanie dziecka
Kary cielesne – klaps
Krzyk, groźby
Odmówienie czułości
Straszenie (typu: ktoś Cie zabierze, zostaniesz sam)
Zwrócenie uwagi, napomnienie
Odmówienie wcześniej obiecanej nagrody
* 4. Na które według Pana/Pani z poniższych przyczyn wywołujących złe zachowanie u dziecka nie należy zastosować kary:
Możliwość wielokrotnego wyboru.
Potrzeba zwrócenia na siebie uwagi
Chęć zrobienia na złość opiekunowi
Przechodzenie przez okres buntu (2-3 lata)
Charakter dziecka
Brak poczucia bezpieczeństwa i miłości
Złego samopoczucia np. podczas choroby
Brak umiejętności poradzenia sobie z narastającą frustracją np. podczas porażki
Chęć dominacji nad rodzicem
Zmęczenie
Zazdrości o rodzeństwa
* 5. Proszę o wybranie jednego z poniższych opisów postaw rodzicielskich z którym mogłaby się Pani/Pan utożsamić:
Chęć spędzenia z dzieckiem każdej chwili, odmawianie pomocy przy dziecku od bliskich, nadopiekuńczość, chęć dania dziecku wszystkiego
Częste mówienie podniesionym głosem, spore wymaganie względem dziecka, dziecko musi samo dojść do wszystkiego, czasami zostawianie dziecka samemu sobie
Wyrozumiałość, akceptacja nawet złych zachowań, nie karzą brakiem czułości, interweniują tylko w razie konieczności – stawiają na samodzielność,
Akceptacja zachowań i uczuć dziecka, wspólne rozwiązywanie problemów, wspólne podejmowanie decyzji, pomóc dziecku w dążeniu do samodzielności)
Wykonywanie większości zadań za dziecko, umiejętność wytłumaczenia każdego zachowania dziecka (nawet negatywnego), częste nagradzanie dziecka, brak ustalonych zasad
* 6. Proszę zaznaczyć czy według Pani/Pana niżej wymienione zachowania w późniejszym życiu dziecka, mogą być skutkami karania. (Zaznacz X w kolumnie 1 jeśli się zgadzasz lub 2 jeśli uważasz że kary nie mogły mieć wpływ na dany przykład)
Z powodu stosowanych karNiezależnie od stosowanych kar
Problem z zaklimatyzowaniem się dziecka w nowym miejscu np. przedszkolu
Osoba potrafiąca samodzielnie podejmować decyzje
Słabe wyniki w okresie późniejszej edukacji
Wysokie wyniki w okresie późniejszej edukacji
Przemoc stosowana na rówieśnikach i osobach starszych
Zamknięcie w sobie, odizolowanie od grupy rówieśniczej
Brak asertywności u dziecka
Kreatywny i szczęśliwy dorosły
Pewny siebie dorosły
Wchodzenie w grupy charakteryzującymi się zachowaniami patologicznymi
Dorosły który kieruje się wybranymi przez siebie wartościami
* 7. Czy stosuje Pan/ Pani kary w wychowaniu swojego dziecka?
Tak
Nie
* 8. Czy stosuje Pani/Pan poniższe kary w wychowaniu swojego dziecka? Proszę o zaznaczenie odpowiedniej cyfry przy przykładzie zakładając, że: 0-nie stosuje; 1-rzadko, 2-często, 3-bardzo często, 4-zawsze przy złym zachowaniu dziecka.
01234
Jak często stosuje Pan/Pani kary w ciągu tygodnia?
Odizolowanie dziecka
Ignorowanie dziecka
Odmówienie czułości
Ośmieszanie, wyśmiewanie
Rozmowy, tłumaczenie
Kary cielesne – klaps
Naprawienie wyrządzonej krzywdy
Odmówienie wcześniej obiecanej nagrody
Krzyk, groźby
Straszenie (typu: ktoś Cie zabierze, zostaniesz sam)
Zwrócenie uwagi, napomnienie
Odmówienie wspólnie spędzonego czasu / zabawy
* 9. Czy wybrane przez Panią/Pana kary przynoszą zamierzone rezultaty?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
zawsze
często
rzadko
bardzo rzadko
nigdy
* 10. Z czego korzysta Pan/Pani dobierając kary?
Proszę o zaznaczenie Tak albo Nie w każdym wierszu w zależności czy korzystała Pani/Pan z danego źródła.
TakNie
Przeczytanych poradników
Własnych doświadczeń z dzieciństwa
Obserwacji znajomych stosujących kary
Z porad ze strony rodziny
Materiałów znalezionych w Internecie
Programów telewizyjnych
Z literatury naukowej
* 11. Czy ma Pani/ Pan wachlarz wybranych metod karania czy są wymyślane spontanicznie?

Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Mam cały repertuar kar, które wybieram w konkretnych sytuacjach
Dobór kary jest spontaniczny
Nie stosuje kar w wychowaniu swojego dziecka
Mam jedną, dwie niezawodne metody karania
* 12.
Kiedy odbywa się kara Pani/Pana dziecka:

Od razu po niewłaściwym zachowaniu dziecka
Pod koniec dnia
Kary są zapisywane/zapamiętane przez rodzica i odbywają się zawsze konkretnego dnia (np. w sobotę)
Kara odbywa się w momencie gdy rodzic przypomni sobie o złym zachowaniu dziecka i obiecanych konsekwencjach
* 13. Kto z rodziców w Pani/Pana rodzinie stosuje kary?
Proszę o zaznaczenie w każdym wierszu jedną wybraną przez siebie odpowiedź.
ZawszeCzasamiNigdy
Matka
Ojciec
Razem
* 14. Jeśli miałaby Pani/ Pan ocenić swoje dziecko to jest ono:
Proszę o wybranie jednej odpowiedzi
Bardzo posłuszne
Posłuszne
Zależy od dnia i czasu
Nieposłuszne
Bardzo nieposłuszne
* 15. Jaka według Pani/Pana jest skuteczność wymienionych poniżej nagród: gdzie 0 oznacza brak a 4 maksimum skuteczności:
01234
Nagradzanie słowne, pochwały
Nagradzanie po przez wspólnie spędzony czas
Nagroda rzeczowa (słodycz/zabawka)
Nagroda punktowa (przyklejanie naklejek na tablice za pomoc w domu itd.)
Nagroda po przez okazanie uczuć, pogłaskanie, przytulenie
Nagradzanie po przez udostępnienie dziecku komputera, telefonu lub innych urządzeń technicznych
Pozwolenie dziecku na samodzielny wybór nagrody
* 16. Według Pana/Pani stosowanie nagród w wychowaniu dzieci jest: (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

Konieczne, bez tego nie da się wychować dziecka
Przyjemnością też dla rodzica, który cieszy się szczęściem dziecka (z nagrody)
Metodą przekupstwa, która źle wpłynie na późniejsze wychowanie
Jeśli występuje rzadko to nie ma przeszkód aby nagradzać dziecko
Można nagradzać ale tylko słowem, gestem, uczuciem
* 17. Jakie są według Pani/Pana największe niebezpieczeństwa jakie niosą za sobą nagrody rzeczowe?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź

Dziecko przyzwyczai się do nagród, będzie oczekiwało ich za każdym razem
Przestanie je z czasem doceniać więc zmniejszy to ich skuteczność
Nie zrozumie, że można robić coś bezinteresownie
Najważniejsze staną się dla niego rzeczy materialne
* 18. Wiek osoby wypełniającej ankietę:
18-25 lat
26-31 lat
32-44 lata
45-54 lata
powyżej 55 lat
* 19. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 20. Wykształcenie:
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
* 21. Miejsce zamieszkania pod względem liczby mieszkańców:

poniżej 20 tys. mieszkańców
20-100 tys. mieszkańców
100-500 tys. Mieszkańców
powyżej 500 tys. Mieszkańców


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .