Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Poziom zadowolenia ze środków motywacyjnych w administracji publicznej

Szanowni Państwo!

Jestem studentką studiów magisterskich na kierunku eAdministracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety „Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej” , która jest kolejnym etapem mojej pracy magisterskiej. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 10 min. Badanie ma charakter anonimowy, a wypełnienie kwestionariusza jest całkowicie dobrowolne. Odpowiedzi proszę wskazywać zgodnie z instrukcją umieszczoną pod każdym pytaniem.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo!