Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Podlaskie Forum Pełnomocników

1. W jakim stopniu spotkanie spełniło Pani/Pana oczekiwania?
(proszę zaznaczyć na sakli gdzie 1 -wcale, 5-bardzo)
12345
12345
1
2. Które z zagadnień było dla Pani/Pana szczególnie interesujące?
3. Czego Pani/Panu brakowało na dzisiejszym Forum?
4. Które z rozwiązań w najbliższym czasie planuje Pani/Pan realizować w swojej gminie?
5. Jakim zagadnieniom chciałaby Pani/Pan poświecić kolejne spotkanie Forum?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .