Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Manipulacja w reklamie

* 1. Które z poniższych czynników najczęściej decydują o wyborze nabywanego przez Panią/a produktu? (proszę wskazać max 3 odpowiedzi)
a) Reklama
b) Polecenie znajomych/rodziny
c) Dotychczasowe doświadczenia z produktem
d) Marka produktu
e) Niska cena
f) Inne, jakie?........
* 2. Jaki jest Pani/Pana stosunek do reklamy (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)?
a) Lubię reklamy
b) Nudzą mnie
c) Bywają interesujące
d) Uważam, że są zbyt nachalne
e) Uważam, że ich oglądanie to strata czasu
f) Są źródłem potrzebnych informacji
g) Nie mam zdania
* 3. Czy uważa Pan/Pani, że można wierzyć treściom reklamowym?
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Nie mam zdania
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 4. Czy słyszał/a Pan/i o zjawisku manipulacji w reklamie?
a) tak,
b) nie
* 5. Czy zdarzyło się Panu/i nabyć pod wpływem reklamy produkt, który okazał się niepotrzebny?
a) Tak, zdarza mi się to często
b) Tak, ale jest to sporadyczne
c) Nie, nigdy
d) Nie pamiętam
6. Które z poniższych sformułowań użytych w reklamie mogłoby skłonić Pana/ią do zakupu reklamowanego produktu? (proszę zaznaczyć odpowiednie pola w tabeli)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .